Fonds “Norvik EM High Yield Bond Fund”: Darbības rezultāti uz 06.07.2018

13/07/2018
Fonds tika dibināts kā high-yield, medium-risk alternatīva Norvik Bankas un klientu naudas ieguldīšanai Emerging Markets emitentos. Sākotnējais mērķis bija panākt vidējo ienesīgumu 6-8% gadā, kas tika sasniegts jau 2018.gada jūnija sākumā.

Fonda sākotnējā fāzē (līdz 2018.gada janvāra sākumam) tirgus kāpa, ko apliecina arī fonda Benchmark indeksa dati – Barclays EM USD High Yield Agregate Index, un mums izvēloties B reitinga emitentus ar termiņu līdz dzēšanai 5-10 gadi, izdevās to ievērojami apsteigt. 2018.gada 16.janvārī fonda vērtība sasniedz maksimumu – USD 1116.5109.

Janvāra beigās sākās ievērojams ASV parāda vērtspapīru likmju kāpums no 2.4% līdz 3.11% (17.05.18). Vienlaicīgi sākās arī globāls akciju kritums gan ASV, Eiropas un attīstītas Āzijas, gan jaunattīstības valstu tirgos (S&P 500 indekss nokritās no 2873 26.01.18. līdz 2581 08.02.18). Vienlaicīgi kritās cena visiem riska aktīviem, ieskaitot arī jaunattīstības valstu obligācijas. Barclays EM Usd High Yield Agregate indekss nokritās no 1089 punktiem 08.01.18. līdz 1047 punktiem 19.06.18. Kopumā, kopš fonda darbības sākuma, indekss laika periodā no 12.07.17. līdz 04.07.18 ir nokrities no 1066.53 līdz 1055.962 jeb par 0.99%, bet mūsu fonds ir pieaudzis par 3.53%, ievērojami apsteidzot indeksu.

Jūnijā mūsu fonds zaudēja vairāk kā indekss, jo mūsu daļā esošie portfeļa vērtspapīri (Argent 28, Ukraine 32, Nostrum Oil&Gas 25) ievērojami atpalika no tirgus, krītoties cenā kopš 31.05.18. par 5.5-7%.

Indekss savu minumu sasniedza 19.06.18. – 1047.36 (uz 6. jūliju +0.82% no minimuma). Mūsu fonds š.g. minimumā bija 1028.62, bet uz 2.07.18. tas jau pieauga par + 0.65% no minimuma. Turklāt piektdien, 06.07.18., fonds bija vēl par apmēram 5 punktiem (+0.5%) augstāk, jo iepriekšējā dienā absolūti visu obligāciju cenas pieauga, tostarp Ukraine 32 (+1%), Ecua 28 (+1.3%). Norvik Bankas Finanšu instrumentu portfeļa pārvaldnieks uzskata, ka minimumu fonda vērtībā mēs jau esam redzējuši un līdz gada beigām fonda vērtība varētu atgriezties virs 1100.
 
 
Cits indekss, kurš varbūt pat tuvāk raksturotu mūsu fondu – Barclays EM Hard Currency Aggregate HY Index (Bloomberg biržas kods: I29196), tajā pašā laikā ir nokrities no 428.5398 līdz 419.3211 jeb par 2.15%.