Norvik Banka ieguldīs vairāk nekā 2 miljonus EUR atbilstības funkciju pilnveidošanā

21/07/2017

Atsaucoties uz publiski izskanējušo informāciju par atbilstības funkciju pārkāpšanas gadījumiem, kas saistīti ar atsevišķām Latvijas bankām, starp kurām minētā arī Norvik Banka, norādām, ka Norvik Banka pastāvīgi veic kontroles mehānismu pilnveidošanu, lai savlaicīgi identificētu un pārvaldītu iespējamos riskus, kā arī, novērstu prettiesisku darbību.

Vienlaikus, Norvik Banka informē, ka tā veikusi FKTK uzlikās soda naudas atmaksu 1 324 667 EUR apmērā.

Norvik Bankas Valdes priekšsēdētājs Olivers Bramvels: “Banka, cieši sadarbojoties ar FKTK, ir pārskatījusi savu klientu portfeli, izstrādājusi ļoti konkrētu korektīvo pasākumu plānu un nākamo 18 mēnešu laikā ieguldīs vairāk nekā 2 milj. euro ar mērķi - nodrošināt atbilstību visām normatīvajām un labākās prakses prasībām.”

Norvik Banka realizējusi un turpina realizēt pasākumu kopumu atbilstoši 2016. gadā veiktajām izmaiņām Latvijas likumos un tiesību aktos, kas regulē nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un cīņu pret terorisma finansēšanu [AML] un pozitīvi ietekmē sistemātiskā riska samazināšanu klientu-nerezidentu un ar transakcijām saistītajos biznesa virzienos.

Norvik Banka izgājusi neatkarīgo AML auditu, ko veica ASV uzņēmums Navigant Consulting Inc. Pārbaudes rezultāti tika saņemti 2016.gada augustā – Banka saņēmusi augstu novērtējumu tās AML kultūras, darbinieku apmācības un kompetences un iekšējā audita jomās. Navigant Consulting Inc savā ziņojumā atzinusi, ka Valde veic pienācīgu uzraudzību pār Bankas NILLTFN programmu, piedalās īstenošanas pasākumos, uzrauga procesu izpildi un nodrošina kompleksas NILLTFN programmas ilgtspējīgu attīstību.

Banka veikusi sistemātisku darbu, lai pārtrauktu sadarbību ar paaugstināta riska klientiem, kā arī veic visus iespējamus pasākumus atbilstības funkciju stiprināšanai, atbilstoši visaugstākajiem starptautiskajiem standartiem. Šā gada nogalē banka izies atkārtotu AML auditu.

Vienlaikus, 2013. gada nogalē notikušās Bankas Padomes un Valdes sastāva maiņa bijis viens no faktoriem, kas stiprinājis procedūras un politiku, kas vērsta uz atbilstības funkciju pilnveidošanu, ievērojot visaugstākos starptautiskos standartus.