Par noguldījumiem ārvalstu valūtā

16/10/2019

Ņemot vērā Finanšu un kapitāla tirgus komisija 2019. gada 15. augusta lēmumu par finanšu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu AS „PNB Banka” un noguldījumu nepieejamību, kā arī pamatojoties uz Noguldījumu garantijas likumā noteikto, visi noguldījumi ārvalstu valūtā tika pārrēķināti eiro saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas valūtas kursu noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā.

 

Balstoties uz augstāk minēto, lūdzam kreditorus savus prasījumus ārvalstu valūtā pārrēķināt eiro saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu uz 2019. gada 15.augustu.