Par izmaiņām Vispārējos darījumu noteikumos un piekļuvi internetbankai

31/10/2022

  Vēlamies jūs informēt, ka no 2023.gada 1.janvāra stāsies spēkā grozījumi maksātnespējīgās AS "PNB Banka" Vispārējos darījumu noteikumos,
Ar jaunu dokumenta versiju jūs varat iepazīties šeit.

 

  Vēršam Jūsu uzmanību, ka līdz ar izmaiņām Vispārējos darījumu noteikumos, Attālināto pakalpojumu sniegšana tiks izbeigta sākot ar 2023.gada 01.janvāri. Līdz ar ko, Banka aicina Jūs līdz minētajam datumam iegūt visu Jums nepieciešamo PNB Internetbankā pieejamo informāciju.

 

  Ar 2023.gada 01.janvāri Attālinātie pakalpojumi netiks izmantoti VDN, Pakalpojumu līgumos un attiecīgajos noteikumos paredzētajos gadījumos. Gadījumos, kad atbilstoši VDN, ar Pakalpojuma līgumu, ar citu ar Banku noslēgto līgumu vai attiecīgajiem noteikumiem Klientam ir uzlikts pienākums iepazīties ar Bankas informāciju PNB Internetbankā (t.sk. pārliecināties PNB Internetbankā par tā saistību atlikumu, iepazīties ar pārskatīto Maksājumu grafiku utml.), attiecīgais Klienta pienākums saglabājas arī pēc 2023.gada 01.janvāra un Klientam ar attiecīgo informāciju jāiepazīstas un/vai jāpārliecinās par to Bankā, vēršoties tajā personīgi vai, izpildot Bankas pēc tās ieskatiem individuāli izvirzītās identifikācijas prasības katram attiecīgajam gadījumam, ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, vai arī tādā kārtībā, kā ir norādīts attiecīgajā ar Banku noslēgtajā līgumā (izņemot ar PNB Internetbankas starpniecību).

 


  Papildu informāciju jūs varat saņemt, zvanot, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 13:00, pa tālruni (+371) 67041100, rakstot ziņojumu PNB Internetbankā vai rakstot uz e-pastu info@pnbbanka.eu.

Visi noteikumi