Klientiem nebūs pieejama PNB Internetbanka no 24.10.2019 līdz 31.10.2019 sakarā ar izmaiņām maksātnespējīgās "PNB Banka" uzskaites sistēmā

23/10/2019

Ņemot vērā, ka 2019.gada 12.septembrī AS "PNB Banka" (turpmāk - Banka) ar tiesas spriedumu tika pasludināta par maksātnespējīgu, ir mainījies Bankas klientu juridiskais statuss no noguldītāja uz kreditoru. Sakarā ar minēto laika periodā no 24.10.2019 līdz 31.10.2019 (ieskaitot) Banka veiks izmaiņas uzskaites sistēmā un minētajā periodā Bankas klientiem nebūs pieejama PNB Internetbanka.

 

Pēc izmaiņu ieviešanas PNB Internetbankā Bankas klientiem informatīvā režīmā būs pieejama šāda informācija:

1) “Uzskaites konts GA” - kurā tiks atspoguļoti klienta līdzekļi Bankā, kuri atbilst Noguldījumu garantiju likuma 3., 4. (ja attiecas) un 27. pantam.

2) “Uzskaites konts” - kurā tiks atspoguļoti klienta līdzekļi Bankā, kas netiks iekļauti uzskaites kontā "Uzskaites konts GA".

 

Informējam, ka gadījumos, kad Bankas klienta kontos atlikumi bija ārvalstu valūtās, tie tiks konvertēti uz EUR saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu uz 2019. gada 15.augustu.