PNB Banka uzsākusi sadarbību ar KIB

28/02/2019

Lai veicinātu godprātīgu aizņemšanos un motivētu klientus atbildīgi izturēties pret uzņemtajām finanšu saistībām, PNB Banka ir uzsākusi sadarbību ar AS “Kredītinformācijas Birojs” (KIB).

 

Pagājušajā gadā pieteikumu skaits kredītu saņemšanai caur PNB Internetbanku palielinājās par 92% (salīdzinājumā ar 2017 gadu), kas nozīmēja, ka Bankai bija jāmeklē iespēja, kā šo pieteikumu izskatīšanu padarīt vēl efektīvāku un ātrāku.

 

Latvijas lielākā datu apmaiņas vietne “Kredītinformācijas Birojs” šobrīd apvieno Latvijas komercbankas, nebanku aizdevējus un līzinga devējus, kuri apmainās ar informāciju par klientu finanšu saistībām. Datu bāzē parasti tiek iekļauta informācija par klientiem, kuri kavē aizdevuma līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendārās dienas, un klienta kavēto maksājumu summu, kas sasniedz vai pārsniedz 150 eiro. Tāpat KIB sistēmā ir pieejami dati par citu nozaru uzņēmumu debitoriem - namu apsaimniekotāju, elektroenerģijas piegādātāju, atkritumu apsaimniekošanas, degvielas uzpildes staciju, kā arī citu nozaru parādniekiem.

 

Uz jautājumiem par klienta kredītvēstures pārbaudi atbild PNB Bankas Kredītu piedziņas nodaļas vadītāja Egle Nagle.

 

Kāpēc Bankai ir svarīgi pievienoties kredītinformācijas biroja datu bāzei?
Fakts, ka PNB Banka ir pievienojusies KIB datu apmaiņas sistēmai ir jāuztver kā pozitīvs uzlabojums efektīvākai savstarpējai sadarbībai, jo turpmāk Bankas iespējas novērtēt klientu maksātspēju ir vēl precīzākas un vērstas uz piemērotāku risinājumu piedāvāšanas katram individuāli. Savukārt klientam - līdz galam izvērtēt savas iespējas atmaksāt kredītu.

 

Kāpēc ir svarīgi izvērtēt klienta kredītvēsturi?
Kredītspējas izvērtēšana disciplinē potenciālos aizņēmējus atbildīgāk ikdienā sekot līdzi savām finansēm, savlaicīgi veikt dažādu rēķinu un citu maksājumu veikšanu, jo tas viss tiek vērtēts, pirms pieņemt lēmumu par kredīta izsniegšanu. Savukārt Bankai izvērtēšana ir svarīga, lai noteiktu klientu iespējas un gatavību laikus segt savas uzņemtās saistības, kas vienlaicīgi arī samazina Bankas potenciālo kredītrisku.

 

Kādos gadījumos klienta kredītvēsture var ietekmēt Bankas lēmumu izsniegt kredītu?
Galvenie šķēršļi kredīta saņemšanai visās finanšu iestādēs ir līdzīgi: pārbaudes laiks jaunā darba vietā, kavēti maksājumi, kuri ir iekļauti dažādās parādnieku datu bāzēs, kā arī nesamērīgi lielās esošās kredītsaistības attiecībā pret ienākumu apmēru. Un, lai arī cik dīvaini tas nešķistu, bet arī pagātnes kredītu neesamība var negatīvi ietekmēt kredītspējas izvērtēšanu, jo Bankai nebūs iespējas novērtēt klienta parādu atdošanas disciplīnu. Papildus tam ir jāatceras, ka Banka vērtē oficiālos ienākumus ar skaidru naudas izcelsmi (darba samaksa un pensija).

 

Vai ir kādas priekšrocības klientiem, kuri godprātīgi pilda visas uzņemtās saistības?
Banka novērtē to, ka klients atbildīgi pilda uzņemtās saistības un vienmēr ir gatava panākt pretim, piedāvājot kādus izdevīgākus nosacījumus, gan attiecībā uz procentu likmēm, gan arī uz pārējiem papildus pakalpojumiem.