Par grozījumiem cenrādī

20/03/2020

Vēlamies jūs informēt par grozījumiem maksātnespējīgās AS "PNB Banka" pakalpojumu cenrādī gan fiziskām, gan juridiskām personām, Latvijas republikas rezidentiem un nerezidentiem. Cenrādī veiktie grozījumi saistīti ar tarifiem, kas attiecās uz Vērtspapīru un finanšu instrumentu kontiem un Finanšu instrumentu piespiedu pārdošanu, papildus tiek ieviesta jauna pozīcija “Izejošais maksājums (tai skaitā nepareizi pārskaitītas vai pārmaksātas summas atgriešana pēc visu saistību atmaksas)”.

 

Ar jauno cenrādi un tarifu spēkā stāšanās datumiem varat iepazīties šeit.

 

Papildu informāciju jūs varat saņemt, zvanot pa tālruni (+371) 67041100, rakstot ziņojumu PNB Internetbankā vai rakstot uz e-pastu info@pnbbanka.eu.