Biežāk uzdotie jautājumi par kreditoru prasījumu vai citu pretenziju pieteikšanu

20/09/2019
Kā iesniegt
 
Līdz kuram datumam es varu iesniegt kreditora prasījumu?
Kreditora prasījumu maksātnespējīgajā AS “PNB Bankā” varat iesniegt līdz šī gada 19.decembrim (ieskaitot).
 
Vai iesniegumam ir kāds formāts vai arī es to varu rakstīt brīvā formā?
Kreditora prasījumu var iesniegt brīvā formā, ievērojot prasības, kas norādītas sludinājumā, vai arī var izmantot sagatavoto pieteikuma veidlapas paraugu.
Kreditoru pieteikums jāsagatavo latviešu valodā vai arī, ja tas sagatavots citā valodā, nepieciešams pievienot notariāli apstiprinātu tulkojumu uz latviešu valodu.
Kreditoriem savus prasījumus ārvalstu valūtā jāpārrēķina eiro saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu uz 2019. gada 15.augustu.
 
Ja es iesniedzu dokumentus, kas ir tulkoti, vai tulkojumam ir jābūt notariāli apliecinātam?
Jā, tulkojumam ir jābūt notariāli apliecinātam.
 
Vai dokumenti jāiesniedz man pašam personīgi, vai arī es varu pilnvarot kādu personu?
Dokumentus varat neiesniegt pats personīgi, bet citai personai būs nepieciešams uzrādīt notariālu pilnvaru, ar ko Jūs šo personu esat pilnvarojis iesniegt dokumentus Jūsu vārdā.
 
Kā es varu apliecināt, ka naudas līdzekļiem ir likumīga izcelsme?
To var apliecināt ar dokumentiem, kā šī nauda iegūta. Tas ir rakstisks paskaidrojums, kam pievienoti dokumenti, kas apliecina minēto līdzekļu likumīgu iegūšanu – bankas konta izraksti, līgumi, VID deklarācijas, izziņas.
 
 
Kur iesniegt
 
Kur man jāiesniedz kreditora prasījums?
Prasījums jāiesniedz klātienē AS “PNB Banka” maksātnespējas procesa administratora darbības vietā Rīgā, Elizabetes ielā 15-2, LV-1010.
Dokumentus iespējams iesniegt arī neapmeklējot maksātnespējas procesa administratora darbības vietu. Tos varat nosūtīt arī pa pastu dokumentu oriģinālu formā vai notariāli apliecinātu kopiju formā, vai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem apliecinātu kopiju formā.
Dokumentāciju varat nosūtīt arī pa e-pastu elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu e-parakstu un satur laika zīmogu uz adresi kreditori@pnbbanka.eu.
 
Vai klātienē dokumentus iespējams iesniegt tikai Rīgā? Kāds ir Jūsu darba laiks?
Dokumentus klātienē iespējams iesniegt tikai Rīgā, Elizabetes ielā 15-2, iepriekš piesakoties pa tālruni 67041112. Darba laiks ir no plkst. 9.00 līdz 18.00.
 
 
Nākamie soļi
 
Cik ilgi pēc dokumentu iesniegšanas man būs jāgaida atbilde no bankas?
Atbildēsim pēc iespējas ātrāk, bet prognozējami tas varētu būt viena mēneša laikā. Izskatīti tiks visi iesniegumi, un katrs pēc tam saņems vēstuli ar lēmumu vai ieteikumiem kreditora prasījuma trūkumu novēršanā.
 
Kad esmu iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus un esmu saņēmis bankas lēmumu par kreditora prasījuma atzīšanu, cik ilgi man būs jāgaida līdz naudas saņemšanai?
Naudas izmaksa tiek uzsākta tikai pēc tam, kad esam veikuši visas pārbaudes atbilstoši normatīvajiem aktiem, tajā skaitā atbilstoši Kredītiestāžu likuma 146.1 panta otrajā daļā norādītajai metodoloģijai. Kreditoru vajadzības tiks segtas pēc likumā noteiktās kārtības, bet prognozēt laiku, cik ātri tas tiks izdarīts, pašlaik nav iespējams.