Vērtspapīru tirgus sadarbībā ar AS “PNB Banka”. Papildu finansējums, izmantojot REPO darījumus*

28/05/2019
 
Viena no izplatītākajām iespējām, kā piesaistīt papildu finansējumu vērtspapīru iegādei, ir REPO darījumi.
 
REPO darījums – darījums, kur klients pārdod bankai noteiktu skaitu vērtspapīru par noteiktu cenu (Pārdošanas cena) uz noteiktu laiku ar pienākumu tos atpirkt par iepriekš atrunātu cenu noteiktā nākotnes datumā (Atpirkšanas datums).
 
Jurijs Hristoļubovs - AS “PNB Banka” Brokeru nodaļas vadītājs pastāstīja, ka šis pakalpojums ir ļoti populārs arī AS “PNB Banka” klientu vidū: “Jāatzīst, ka klientiem ir dažādas pieejas. Kāds nevēlas pārdot vērtspapīrus, kas tam nes papildu peļņu. Citus klientus neapmierina pašreizējās pārdošanas cenas, bet vienlaicīgi ir vajadzīgi naudas līdzekļi uzņēmējdarbības attīstībai (piemēram, apgrozāmie līdzekļi preču iepirkšanai) vai citām vajadzībām. Daudziem ir svarīga piekļuve tūlītējai likviditātei ar saprotamiem riskiem un noteikumiem. Citi klienti, piesaistot papildu finansējumu, tiecas iegādāties vērtspapīrus par summu, kas vairākas reizes pārsniedz ieguldīto, t.i., nepiesaistot 100% kapitāla (kas sākotnēji var arī nemaz nebūt) darījuma segšanai, turklāt ienesīgums ar laiku tikai paaugstinās”.
 
Saskaņā ar Hristoļubova kunga teikto aprēķinos ir svarīgi ņemt vērā procentus, kas tiek samaksāti bankai par finansējuma izmantošanu un apzināties, ka vērtspapīru cenas un vērtība var samazināties: “Bankas procentus ir viegli aprēķināt. Attiecībā uz riskiem mūsu komanda vienmēr ir gatava informēt par tiem”.
 
Hristoļubova kungs arī atgādināja, ka REPO darījumus var izmantot tikai tie klienti, kam ir piešķirts profesionālā klienta status.
 
“Jāuzsver arī, ka, piesaistot bankas finansējumu ar REPO darījumiem, visa investīciju peļņa (dividendes, kuponi) pieder klientam un tā ir liela priekšrocība, jo klientam nav “jāiesaldē” no vērtspapīriem saņemtā naudas plūsma. Par bankas līdzekļu izmantošanu klients maksā fiksētus procentus, kas šobrīd nav lieli. Jāatzīst, ka patlaban tirgus nelutina ar ienesīgumu, bet AS “PNB Banka” brokeru profesionālā komanda vienmēr ir gatava informēt klientu par pieejamajiem vērtspapīriem ar noteiktiem parametriem (valūta, ienesīgums un citi)”, uzsvēra Hristoļubova kungs.
 
REPO darījumu sniegtās iespējas:
  • Tūlītēja likviditāte;
  • Iespēja palielināt ienesīgumu;
  • Pievilcīgas likmes un finansējuma apjoms;
  • Kuponu un dividenžu saņemšana no ieķīlātajiem vērtspapīriem;
  • Plaša vērtspapīru izvēle finansējumam.
 
Piemērs:
 
Issuer: Bond A Bond B
Rating:  BB BB
Maturity: 23.05.2020 23.05.2020
Coupon rate: 7.88% 7.88%
Price: 100% 100%
HC: 0% 30%
BANK credit: 0% 70%
Trade volume, USD: 300,000 1,000,000
Fee for trade: -240 -800
Bank Loan: - 700,000
Client's investment: 300,000 300,000
Credit rate,%: - 5% (total)
Credit fee per year, USD: - -35,000
Coupon per year USD: 23,640 78,800
Client’s Profit USD: 23,640 43,000
Client’s Yield,%: 7.80% 14.30%
 

*pirms REPO darījuma noslēgšanas, lūdzu, iepazīstieties ar informāciju par darījumu riskiem un nosacījumiem, kā arī izvērtējiet savas finansiālās iespējas un ieguldījumu mērķus.