Informācija klientiem par līgumu par seifa nomu izbeigšanu Raiņa bulvārī 11, Rīgā un Graudu ielā 45, Liepājā

26/11/2019

Sakarā ar Maksātnespējīgās AS “PNB Banka” (turpmāk tekstā – “PNB”) klientu apkalpošanas centru slēgšanu un seifu nomas līgumu ar klientiem izbeigšanu PNB administrators Vigo Krastiņš aicina PNB klientus izņemt PNB klientu mantu:

  • seifos Liepājā, Graudu ielā 45 – līdz 2019.gada 13.decembrim;
  • seifos Rīgā, Raiņa bulvārī 11- līdz 2019.gada 16.decembrim.

PNB uzaicina klientus saņemt savu mantu, vizīti iepriekš piesakot pa tālruni (+371) 67041100 vai rakstot uz e-pastu info@pnbbanka.eu

  • par seifiem Liepājā, Graudu ielā 45 – līdz 2019.gada 8.decembrim;
  • par seifiem Rīgā, Raiņa bulvārī 11 - līdz 2019.gada 6.decembrim.

Gadījumā, ja seifi netiks atbrīvoti un/vai netiks nodotas seifa atslēgas un identifikācijas kartes, PNB būs spiesta atvērt seifus un saturu pārvest glabāšanai uz citu vietu Rīgā. Šajā gadījumā klientam būs jāsedz faktiskās izmaksas, kas saistītas ar seifa piespiedu atvēršanu, jaunas slēdzenes iegādi un seifa satura pārvešanu.

Vienlaikus informējam, ka neizņemtā manta saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 172.¹ pantu tiks atsavināta, un klientiem būs tiesības pieteikt prasības par atsavināšanas rezultātā saņemto naudas līdzekļu izmaksu.