Izmaiņas Vispārējos darījumu noteikumos

21/04/2018

Vēlamies jūs informēt, ka no 2018.gada 21.jūnija stāsies spēkā grozījumi AS “Norvik Banka” Vispārējos darījumu noteikumos (VDN).

Būtiskākās izmaiņas:

  • VDN papildināti ar “Vispārējiem Klientu datu apstrādes Noteikumiem”, kuros norādītas tiesiskās attiecības starp Banku un jums, kā mūsu klientiem, personas datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības jomā. Šie noteikumi sagatavoti saskaņā ar jaunās Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām (plašāk pazīstama kā GDPR);
  • VDN ir iekļauti dažādu pakalpojumu noteikumi, kas līdz šim darbojās uz atsevišķu noteikumu pamata – “Pamatkonta Noteikumi”, “Pilsētnieka kartes Noteikumi”, “Seifa nomas Noteikumi”, “Kolektīvās seifa nomas Noteikumi”, “Patēriņa kredīta Noteikumi”, “Komunālo maksājumu komisijas priekšapmaksas kartes Noteikumi”, “Dāvanu kartes Noteikumi” un “Valūtas pirkšanas un pārdošanas pakalpojuma Noteikumi”;
  • VDN “Norēķinu karšu Noteikumi” papildināti ar kārtību, kas paredz norēķinu kartes saņemšanas kārtību pa pastu (par pakalpojuma ieviešanu banka informēs klientus atsevišķi);
  • VDN “Attālināto pakalpojumu Noteikumi” papildināti ar iespēju klientam turpmāk pieteikties InfoLINE pakalpojumam ne tikai sazinoties ar Bankas speciālistu pa diennakts tālruni, bet arī noformējot pakalpojumu bankas klientu apkalpošanas vietā;
  • izmaiņas veiktas arī VDN "Vispārējās daļā" precizējot naudas līdzekļu glabāšanu citās valūtās.

Pārējās izmaiņas pamatā skar VDN noformējumu (Bankas pakalpojumu noteikumi tiek izdalīti no kopējiem VDN un turpmāk tiks atspoguļoti kā atsevišķi pielikumi), kā arī veiktas citas nebūtiskas izmaiņas saturā.

Lūdzam iepazīties ar VDN Vispārējās daļas redakciju, Bankas "Vispārējiem Klientu datu apstrādes Noteikumiem" un VDN Bankas pakalpojumu noteikumu redakciju.

Ja Jums rodas jautājumi vai ir nepieciešama papildu informācija, lūdzu, rakstiet bankas ziņojumu savā internetbankā vai zvaniet pa tālruni (+371) 67041100.

Ar cieņu,
Norvik Banka