Andris Stengrevics

Datu aizsardzības speciālistsKā Jūs nonācāt PNB Bankā, kāds bija Jūsu karjeras sākums?

PNB Banka pirms vairākiem gadiem sāka gatavoties Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanai, un līdz ar to viņi meklēja speciālistu, kurš atbilstu bankas prasībām. Viņi uzrunāja mani, un, attiecīgi, es arī sāku strādāt bankā tieši konkrētajā jomā. Vispār es esmu jurists, un paralēli kopš 2014.gada, arī datu aizsardzības speciālists. Bankā sāku strādāt pirms pusotra gada un tieši nodarbojos ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanu bankā.

 

Kas ir Jūsu galvenais guvums strādājot PNB Bankā?

Pirmkārt, tā ir unikālā iespēja iegūt pieredzi, strādājot tieši finanšu jomā. Jaunā regulējuma ieviešanas laiks ir pārmaiņu laiks, kurā var apgūt daudz jauna. Liela atbildība un iespējas strādāt patstāvīgi priekš manis ir arī svarīgas, tas sniedz gandarījumu. Starp pamata ieguvumiem ir arī tas, ka PNB Bankaā ir ļoti interesants un atsaucīgs kolektīvs, līdz ar to arī emocionālais gandarījums ir ļoti liels.

 

Kā Jūs raksturotu PNB Banku kā darba devēju?

PNB Bankai ir cilvēcīga un fleksibla attieksme pret saviem darbiniekiem, un kā darba devējs tā faktiski izrāda ļoti lielas rūpes par saviem darbiniekiem. Darbs bankā nav garlaicīgs, jo ir visu laiku dinamisks. Tas, ka darba devējs var piedāvāt izaicinājumu ikdienā, protams, arī dod papildu stimulu pilnveidoties.