Jeļena Čurko, PNB Bankā no 2007.gada

Vecākā juriste kreditēšanas un finanšu pakalpojumu jomāKā Jūs nonācāt PNB Bankā, kāds bija Jūsu karjeras sākums?

Sākotnēji es strādāju juridiskajā birojā, kas konsultēja PNB Banku, bet vēlāk kopā ar kolēģiem pārnācām strādāt uz Banku. Kopš paša sākuma esmu kā juriste strādājusi korporatīvo klientu un nerezidentu kreditēšanas jomā, vēlāk arī finanšu instrumentu, produktu attīstības, banku normatīvu izstrādes jomās.

 

Kas ir Jūsu galvenais guvums strādājot PNB Bankā?

Strādājot Bankā esmu sapratusi, ka neatrisināmu lietu un jautājumu nav. Ir iespējams rast izeju un risinājumu jebkurai situācijai. Īpaši jau, ja cilvēki strādā komandā. Tā man ir ļoti vērtīga un noderīga pieredze.

 

Kā Jūs raksturotu PNB Banku kā darba devēju?

PNB Banka man ir kļuvusi gluži vai par ģimeni, cilvēki šeit ir atvērti un atklāti. Komanda mūsu Bankā nav tikai kolektīva apzīmējums, te cilvēki tiešām palīdz viens otram, dalās savā pieredzē un tas ļoti palīdz ikdienas darbā. Banka atrodas dinamiskā izaugsmes posmā, kas darbiniekiem nozīmē daudz sarežģītu izaicinājumu un arī lielu personisko izaugsmi tos pārvarot.