Lidija Dzene

Stratēģisko projektu vadības nodaļas vadītājaKā Jūs nonācāt PNB Bankā, kāds bija Jūsu karjeras sākums?

Līdz darbam PNB Bankā strādāju par grāmatvedi uzņēmumā, kur tiku iesviesta bez apmācības, bija sarežģīta komunikācija ar darbiniekiem un vadību, bez tam ļoti bieži vadība kavējās ar algas izmaksu. Tas bija nepatīkami. Tāpēc, tikko uzzināju par jauno senioru programmu PNB Bankā, tūlīt pieteicos. Pēc darba intervijas ar mani tika noslēgts darba līgums, un darbu bankā uzsāku 2017.gada 14.novembrī.

 

Kas ir Jūsu galvenais guvums strādājot PNB Bankā?

Kolektīvs mani uzņēma ļoti brīnišķīgi. Sākās aktīvs darba process, jo mani pienākumi bija izveidot senioru programmas darba grupu, intervēt un atlasīt jaunos darbiniekus – senioru konsultantus. Kopā ar personālpārvaldes darbiniekiem izdevās nokomplektēt labu darbinieku grupu. Bija jāizveido datu bāze šai grupai, jāveic pārrunas un konsultācijas, jāiepazīstas ar PNB Bankas produktiem, īpaši ar tiem, kas domāti tieši senioriem, jāveido darbam nepieciešamā komunikācija, jāorganizē senioru konsultantu apmācības, jāveic dažādas organizatoriskas darbības, jāapmeklē filiāles. Šis darbs ir radošs un sniedz man nepieciešamo gandarījumu.

 

Kā Jūs raksturotu PNB Banku kā darba devēju?

Par PNB Banku kā darba devēju varu teikt tikai visu to labāko. Vadītāja apsveikuma vēstule pirmajā darba dienā, pirmās darba dienas svinīga uzsākšana, darba kolēģu atsaucība un laipnība – tas viss kopā rada ļoti patīkamu mikroklimatu un darba prieku. Man ir laba darba vieta un darba līgumā noteiktajā laikā izmaksāta alga. Tas sniedz gandarījumu un vēlmi darīt visu labāko darba rezultātu sasniegšanai.