Par banku

PNB Bankai šobrīd ir teju 100 tūkstoši klientu, no kuriem 95% ir Latvijas rezidenti, savukārt no tiem – divas trešdaļas ir seniori.

PNB Banka ir pieejamākā banka Latvijā gan tādēļ, ka tai ir plašākais filiāļu tīkls, gan tādēļ, ka mums patiesi rūp ikviens klients, jo īpaši tie, kuru finanšu vajadzības citas bankas ne vienmēr saprot un prot piepildīt. PNB Banka ciena ikvienu klientu – gan to, kurš grib lietot modernu internetbanku un aplikācijas telefonā, gan to, kurš drošāk jūtas ikdienas naudas lietas kārtojot filiālē viņam saprotamā veidā un valodā. Kamēr citas bankas optimizē savus resursus un ierobežo pieejamību klātienē, mēs spējam nodrošināt apkalpošanu klientiem ērtākajā veidā, respektējot viņu paradumus, jo liela daļa cilvēku izvēlas savus finanšu darījumus veikt klātienē.


Ikdienas darbā un būtiskos lēmumos pareizo virzienu mums noturēt palīdz trīs bankas pamata vērtības. Tās veido pamatu mūsu attiecībām ar klientiem, jaunu pakalpojumu un produktu izveidē un savstarpējā sadarbībā ar kolēģiem un partneriem.

 

Cilvēcīgums

Mums rūp cilvēki.
Cilvēkiem vajag ērtu finanšu vidi katru dienu un mēs to nodrošinām.
Mēs esam pieejami un atsaucīgi.


Dinamiskums

Darbojoties komandā, mēs spējam ātri un elastīgi reaģēt uz pārmaiņām.
Analizējam nākotnes tendences un pastāvīgi strādājam pie jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem.

Spēja pielāgoties

Mūsu pakalpojumi ir vienkārši un ērti lietojami.
Mēs mācāmies un pilnveidojamies, lai biznesa vidi veidotu ilgtspējīgu.