Sociālā atbildība

Ik gadu cenšamies atsaukties dažādiem lūgumiem pēc palīdzības, kā arī piedalīties Latvijas kultūras un sabiedriskās dzīves bagātināšanā un pilnveidošanā.

 

Seniori

Pamata klientu grupa, kuru PNB Banka šobrīd apkalpo visplašāk, ir Latvijas seniori. Tādēļ banka ir izstrādājusi šo klientu vajadzībām īpaši atbilstošus produktus un pakalpojumus, piemēram, senioru konsultanti filiālēs un senioru telefona līniju klientu informācijas centrā, pēctecības konts, pilnvara ģimenes locekļiem vai apkalpošanas iespējas klienta mājās.

2017.gadā banka noslēdza piecu gadu sadarbības līgumu ar Latvijas Pensionāru federāciju, paredzot federācijai ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī senioru iesaisti PNB Bankas izstrādātā nodarbinātības programmā. Jaunā iniciatīva nodarbinātības jomā paredz senioru iesaisti aktīvā darbā PNB Bankā kā konsultantiem bankas filiālēs. Senioriem ir iespēja izvēlēties savām iespējām atbilstošu darba laiku, apgūt zināšanas par jaunākajiem bankas digitālajiem finanšu risinājumiem un savas zināšanas nodot citiem bankas klientiem – senioriem.

Programma palīdzēs veicināt senioru iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē, tostarp darba tirgū. Kā liecina Centrālās Statistikas pārvaldes dati, 40% no visiem Latvijas iedzīvotājiem ir vecāki par 50 gadiem. Turklāt iedzīvotāji vecuma grupā no 50 līdz 61 gadam veido trešdaļu no visiem darbspējas vecuma cilvēkiem. Gan Latvijas, gan arī visas Eiropas sabiedrības noveco, un, senioru iesaiste darba tirgū ir aktuāls jautājums valstiskā līmenī.

Bankas filiāles ikdienā apmeklē daudzi vecāka gadagājuma cilvēki, tāpēc mēs cenšamies radīt sajūtu, ka seniori vienmēr ir gaidīti. Viņi šeit jūtas saprasti un novērtēti, viņiem nav jāsatraucas, ka kaut ko nesapratīs, vai kāds viņus steidzinās, jo pie mums finanšu konsultācijas sniedz citi seniori, kuri ir atvērti labākā risinājuma rašanai vai vienkārši sarunai.

 

Atbalsts

Banka ir cilvēki. Un cilvēkiem ir svarīgi piedalīties, sadarboties un palīdzēt. 2017.gadā PNB Banka noslēdza sadarbības līgumu ar MTG TV Latvia, kļūstot par labdarības akciju “Eņģeļi pār Latviju” un “Labestības diena” partneri.

2018.gadā PNB Banka turpina atbalstīt un līdzdarboties Digital Freedom Festival tapšanā, lai kopīgi veicinātu izpratni par finanšu tehnoloģiju un inovāciju attīstību reģionā. 2017. gadā festivāls pulcēja vairāk nekā 1300 tehnoloģiju un startup uzņēmumu pārstāvjus, ekspertus, viedokļu līderus, investorus, žurnālistus un studentus no 36 valstīm. PNB Investors Lounge aizvadītas 7 diskusijas, kas aicināja klausītājus padomāt par finanšu nozari nākotnes perspektīvā. Banku vadītāji un eksperti dalījās viedokļiem par kriptovalūtu perspektīvām, jaunajām tehnoloģijām, kiberdrošību un banku sistēmu.