Rekvizīti maksājuma veikšanai

The Industrial and Commercial Bank of China, Ltd, Beijing, China

Saņēmējs Nosaukums (Vārds)
Adrese
Konts No. XXXXXXXXXXXXX
Saņēmēja banka JSC "PNB Banka", Riga, Latvia
SWIFT: LATBLV22
Saņēmēja bankas konts 0101000111902801779
Korespondentbanka The Industrial and Commercial Bank of China, Ltd
55 Fuxingmennei Avenue, Xicheng District, Beijing, P.R. China
CNAPS: 102100099996
SWIFT: ICBKCNBJ
 
Svarīgi!
Ķīnas juaņas (CNY) – ierobežoti konvertējamā valūta, sakarā ar ko, veicot konvertācijas, lūdzam Jūs pievērst uzmanību sekojošiem nosacījumiem:
  • Iegādāties CNY ir iespējams tikai to tālākai pārskaitīšanai pēc tirdzniecības līgumiem - preču un pakalpojumu apmaksai.
  • Gadījumā, ja minētais maksājums netika veikts 3 (trīs) mēnešu laika pēc konvertācijas, naudas līdzekļi CNY Jūsu kontā tiks nokonvertēti uz sākotnējo valūtu, vadoties pēc AS „PNB Banka” valūtas maiņas kursa operācijas veikšanas dienā. Norādītās tiesības Jūs neatsaucami un bez nosacījumiem piešķīrāt AS „PNB Banka”, veicot konvertāciju CNY valūtā. Lūdzam ņemt vērā, ka šādas naudas līdzekļu konvertācijas rezultātā iegūtā naudas summa var atšķirties no sākotnēji konvertētās summas, tai skaitā klientam uz negatīvo pusi. AS „PNB Banka” nav atbildīga par jebkādiem klientu zaudējumiem, kas var rasties minētās valūtas maiņas sakarā.