Rekvizīti maksājuma veikšanai

Sberbank of Russia, Moscow, Russia

Saņēmējs Nosaukums (Vārds)
Adrese
Konts No. XXXXXXXXXXXXX
Saņēmēja banka JSC "PNB Banka", Riga, Latvia
SWIFT: LATBLV22
Saņēmēja bankas konts 30111840600000000528
Korespondentbanka Sberbank of Russia, Moscow, Russia
SWIFT: SABRRUMM
Korespondentbankas starpnieks BANK OF AMERICA, N.A., New York, USA
SWIFT: ​BOFAUS3N​
vai
WELLS FARGO BANK N.A., New York, USA
SWIFT: ​PNBPUS3NNYC

Atpakaļ uz Korespondentbankas

 

Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi, UAE

Saņēmējs Nosaukums (Vārds)
Adrese
Konts No. XXXXXXXXXXXXX
Saņēmēja banka JSC "PNB Banka", Riga, Latvia
SWIFT: LATBLV22
Saņēmēja bankas konts AE040030000437839001001
Korespondentbanka Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi, UAE
SWIFT: ADCBAEAA

Atpakaļ uz Korespondentbankas

 

The Industrial and Commercial Bank of China, Ltd, Beijing, China

Saņēmējs Nosaukums (Vārds)
Adrese
Konts No. XXXXXXXXXXXXX
Saņēmēja banka JSC "PNB Banka", Riga, Latvia
SWIFT: LATBLV22
Saņēmēja bankas konts 0101000111902801779
Korespondentbanka The Industrial and Commercial Bank of China, Ltd
55 Fuxingmennei Avenue, Xicheng District, Beijing, P.R. China
CNAPS: 102100099996
SWIFT: ICBKCNBJ
 
Svarīgi!
Ķīnas juaņas (CNY) – ierobežoti konvertējamā valūta, sakarā ar ko, veicot konvertācijas, lūdzam Jūs pievērst uzmanību sekojošiem nosacījumiem:
  • Iegādāties CNY ir iespējams tikai to tālākai pārskaitīšanai pēc tirdzniecības līgumiem - preču un pakalpojumu apmaksai.
  • Gadījumā, ja minētais maksājums netika veikts 3 (trīs) mēnešu laika pēc konvertācijas, naudas līdzekļi CNY Jūsu kontā tiks nokonvertēti uz sākotnējo valūtu, vadoties pēc AS „PNB Banka” valūtas maiņas kursa operācijas veikšanas dienā. Norādītās tiesības Jūs neatsaucami un bez nosacījumiem piešķīrāt AS „PNB Banka”, veicot konvertāciju CNY valūtā. Lūdzam ņemt vērā, ka šādas naudas līdzekļu konvertācijas rezultātā iegūtā naudas summa var atšķirties no sākotnēji konvertētās summas, tai skaitā klientam uz negatīvo pusi. AS „PNB Banka” nav atbildīga par jebkādiem klientu zaudējumiem, kas var rasties minētās valūtas maiņas sakarā.