Lietotāju pilnvaru ierobežošana

Ja Jūs esat uzņēmuma īpašnieks, vecākais menedžeris, galvenais grāmatvedis vai ģimenes „galva”, tad, visticamāk, Jūs vēlētos daļu pienākumu, kas saistīti ar biroja nodrošināšanu ar kancelejas precēm, darba algas izmaksu vai, piemēram, komunālo maksājumu veikšanu, uzticēt darbiniekiem vai ģimenes locekļiem. Lai gūtu pārliecību par to, ka līdzekļi tiek izlietoti paredzētajiem mērķiem, nevis citiem nolūkiem, kā arī būt drošiem par to, ka Jūsu izpildītāji nevar piekļūt konfidenciālai informācijai, PNB Banka Jums piedāvā internetbankas InternetBanka pakalpojumu – lietotāju pilnvaru ierobežošana.

 

Kādas iespējas tiek piedāvātas?

InternetBanka/T-Banka sistēmu konkrētās identifikācijas ierīces lietotājiem tiek piedāvāts uzstādīt šādas funkcijas:

 • Piekļūšanas ierobežošana noteiktiem kontiem vai kontu veidiem – tas nozīmē, ka šis lietotājs sistēmā InternetBanka/T-Banka nevarēs šos kontus redzēt, pieprasīt izdrukas par tiem, kā arī nevarēs veikt pārskaitījumus no šiem kontiem
 • Noteiktu operāciju (dokumentu sistēmā) izmantošanas ierobežošana – ļauj lietotājam, piemēram, tikai veikt pārskaitījumus no Klienta kontiem un konvertēt valūtu
 • Līdzekļu saņēmēju ierobežošana – sniedz iespēju, piemēram, veikt pārskaitījumus tikai konkrētiem klienta partneriem
 • Limitu noteikšana – tāpat ir iespējams noteikt izejošo pārskaitījumu limitus identifikācijas tabulas vai DigiPass GO3 lietotājiem
 • Dubultais paraksts – opcija, kad parakstīt dokumentus internetbankā InternetBanka iespējams, tikai izmantojot divas dažādas ierīces DigiPass

Piemērs:

 • Jūs esat uzņēmuma vadītājs: Jūs esat pilnvarots un Jums ir iespēja piekļūt visiem kontiem un operācijām internetbankā InternetBanka un telefonbankā T-BANKA
 • Jūsu galvenais grāmatvedis: ir pilnvarots un viņam ir iespēja piekļūt visiem kontiem un operācijām
 • Jūsu algu grāmatvedis: ir pilnvarots piekļūt tikai uzņēmuma „algu” kontiem un maksājumiem, kas nepieciešami, lai izmaksātu darba algu darbiniekiem
 • Jūsu biroja vadītājs vai sekretārs: ir pilnvarots apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar tekošām izmaksām, nodrošinot birojam kancelejas preces

 

Kādā veidā Banka pārvalda ar Klientu saistīto lietotāju pilnvaras?

Pamatojoties uz Klienta rakstveida iesniegumu, Banka var piešķirt katrai Klienta rīcībā esošajai identifikācijas ierīcei kādu no diviem līmeņiem, kurus nosacīti varētu dēvēt: „Vadītājs” vai „Izpildītājs”. Piemēram, vienai identifikācijas ierīcei tiek piešķirta vadītāja līmenis, otrai – izpildītāja līmenis.

PNB Bankas identifikācijas ierīcei piešķir statusu „Vadītājs” vai „Izpildītājs”, bet nepiedalās klienta lietotāju pilnvaru definēšanā un neatbild par Klienta, Klienta lietotāju sistēmā InternetBanka darbību sekām, kas saistītas ar pilnvaru ierobežojumu.

Noteikt vai mainīt pilnvarojumu līmeņa „Izpildītājs” lietotājam var tikai Klients-līmeņa „Vadītājs” lietotājs, izmantojot atbilstošu iesniegumu sistēmā InternetBanka/T-Banka.

 

Cik maksā pilnvaru pārvalde?

Katram klientam, kurš vēlas izmantot lietotāja pilnvaras, PNB Banka pieprasa samaksāt ikmēneša abonentu maksu saskaņā ar tarifiem (10.punkts).

 

Jautājumi un atbildes

1. Kurš var ierobežot pilnvaras lietotājam, kā līmenis ir „Vadītājs”? Atbilde: Neviens

2. Cik viena Klienta rīcībā var būt „Vadītāja” līmeņa identifikācijas ierīču, un cik – „Izpildītāja” līmeņa identifikācijas ierīču? Atbilde: Banka nav ierobežojusi vienam klientam izsniedzamo dažāda līmeņa identifikācijas ierīču daudzumu.

3. Vai „Izpildītāja” līmeņa lietotājs var ierobežot citu lietotāju pilnvaras? Atbilde: Nē, nevar! Turklāt „Izpildītāja” līmeņa lietotājs var pat nezināt, ka viņa pilnvaras ir ierobežotas.

4. Kas man jādara, lai es varētu lietot pilnvaru ierobežošanas pakalpojumu? Atbilde:

 • Jums jāuzraksta iesniegums par attiecīgo pilnvarojuma līmeņu piešķiršanu Jūsu rīcībā esošajām identifikācijas ierīcēm.
 • Pēc tam, kad Banka būs piešķīrusi Jūsu identifikācijas ierīcēm attiecīgos pilnvarojuma līmeņus, Jūs varesiet parakstīt iesniegumu par lietotāju pilnvaru ierobežošanas pakalpojuma lietošanu sistēmā InternetBanka (izvēlne: „Uzstādījumi”) un speciālā sistēmas formā (Izvēlne: „Uzstādījumi”-> „Pilnvaras”) uzstādīt lietotājiem noteiktās pilnvaras. Turpmāk Jūs varesiet mainīt lietotājiem noteiktās pilnvaras tik bieži, cik tas Jums būs nepieciešams.

5. Kā es varēšu aplūkot lietotāju veikto operāciju sistēmu vēsturi? Atbilde: Jums kā „Vadītāja” līmeņa lietotājam ir iespējams piekļūt visiem kontiem, izrakstiem un arhīva dokumentiem neatkarīgi no tā, kurš operāciju ir veicis.