Automātiskā konta papildināšana

Pakalpojumu veids Tarifs
1. Automātiskā norēķinu vai karšu konta papildināšana InternetBanka vai T-Banka sistēmā EUR 0.28 par katru maksājumu
2. Automātiskā norēķinu vai karšu konta papildināšana, ja pakalpojums pieteikts pie bankas operatora EUR 8.54 mēnesī