Bankas konts senioriem

Pakalpojums Tarifs
Konta apkalpošana bez maksas
Norēķinu kartes VISA Electron vai Maestro lietošana 0.55 EUR mēnesī (tarifs spēkā no 2015.gada 1.novembra)
Pilnvaras noformēšana pensijas saņēmējam bez maksas
Skaidrās naudas izmaksa bankas klientu apkalpošanas centros, neizmantojot norēķinu karti
EUR* - līdz 10 000 dienā - 0,2% no summas (min. 1 EUR)
- virs 10 000 dienā ar iepriekšējo pieteikšanu** - 0,2% no summas
- virs 10 000 dienā bez iepriekšējas pieteikšanas (atbilstoši klientu apkalpošanas centra / norēķinu grupas iespējām) - 0,5% no summas
USD* - līdz 15 000 dienā - 0,5% no summas (min. 5 USD)
- virs 15 000 dienā ar iepriekšējo pieteikšanu** - 0,5% no summas
- virs 15 000 dienā bez iepriekšējas pieteikšanas (atbilstoši klientu apkalpošanas centra / norēķinu grupas iespējām) - 1% no summas
CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB* - līdz summai, kas ir ekvivalenta 10 000 EUR dienā - 0,5% no summas (min. 5 EUR)
- virs summas, kas ir ekvivalenta 10 000 EUR dienā ar iepriekšējo pieteikšanu** - 0,5% no summas
- virs summas, kas ir ekvivalenta 10 000 EUR dienā bez iepriekšējas pieteikšanas (atbilstoši klientu apkalpošanas centra / norēķinu grupas iespējām) - 1% no summas
Komunālo maksājumu apmaksa 0.50 EUR
Komunālo maksājumu priekšapmaksas kartes noformēšana 15 EUR (50 maksājumiem)
25 EUR (100 maksājumiem)

 

* Izmaksa no konta (pēc depozīta slēgšanas) - bezmaksas, ja izmaksa tiek veikta pēc depozīta līguma termiņa, kas bija garāks par 3 mēnešiem, beigām ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā. </p/>

 

** Naudas summas virs USD 15 000 vai EUR 10 000 vai tā ekvivalents citās valūtās (izņemot USD) jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 15:00 jebkurā bankas klientu apkalpošanas centrā vai izmantojot Kontaktu centru vai internetbanku. Veicot skaidras naudas pieprasījumu, banka ieturēs Tarifos noteikto komisijas maksu 50% apmērā, savukārt, atlikusī komisijas maksa tiks ieturēta skaidras naudas saņemšanas brīdī.

 

Gadījumā, ja pieteiktā naudas summa netiek izņemta vai tiek izņemta mazāka summa, samaksātā komisija netiks atmaksāta.

 

Par citiem bankas pakalpojumiem klients maksā saskaņā ar standarta pakalpojumu tarifiem.