Pakalpojumu veids Tarifs
1. Izpildīta maksājuma uzdevuma izdruka vai apliecināta maksājuma uzdevuma izdruka (par katru maksājuma uzdevumu) EUR 1
2. Mantojuma dokumentu izvērtēšana  
   - 3 darba dienu laikā EUR 10
   - steidzamā kārtā (1 darba dienas laikā) EUR 15
3. Klienta dokumentu kopiju (SWIFT ziņojumu, izziņu, konta izraksta u. tml.)  nosūtīšana elektroniskā veidā EUR 3 t.sk. PVN
4. Bankas darbinieka izbraukums ārpus Bankas telpām finanšu pakalpojumu sniegšanai EUR 25 par izbraukumu
5. Konsultācijas finanšu jautājumos sniegšana Bankas telpās EUR 25 stundā (min. EUR 25)
6. Tiesu izpildītāju un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojuma par naudas līdzekļu apķīlāšanu pieņemšana izpildei EUR 10
7. Naudas līdzekļu pārskaitīšana tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma ietvaros EUR 5
8. Atbildes sniegšana uz Valsts ieņēmumu dienesta vai tiesu izpildītāja pieprasījumu EUR 20
9. Dokumentu nosūtīšana:  
   - dokumentu nosūtīšana ar kurjerpastu EUR 50, t.sk. PVN
   - dokumentu nosūtīšana ierakstītā vēstulē Latvijas teritorijā EUR 5, t.sk. PVN
10. Bankas speciālista ķīlas novērtējums, izskatot aizdevuma pieteikumu Individuāli (min. EUR 20 par 1 objektu)
11. Pārskata par tarifiem sagatavošana
Komisija netiek piemērota par viena (pirmā) Pārskata par tarifiem sagatavošanu par vienu periodu. Piesakot katra nākamā pārskata sagatavošanu par to pašu periodu, tiek piemērota minētā komisija
EUR 50