Pakalpojumu veids
Tarifs
Bankas darbinieka izbraukums ārpus Bankas telpām finanšu pakalpojumu sniegšanai1
EUR 25.00 par izbraukumu
Konsultācijas finanšu jautājumos sniegšana Bankas telpās
EUR 25.00 stundā (min. EUR 25.00)
Tiesu izpildītāju un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojuma par naudas līdzekļu apķīlāšanu pieņemšana izpildei
10 EUR
Naudas līdzekļu pārskaitīšana tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma ietvaros
5 EUR
Atbildes sniegšana uz Valsts ieņēmumu dienesta vai tiesu izpildītāja pieprasījumu
20 EUR
Dokumentu nosūtīšana:
- dokumentu nosūtīšana ar kurjerpastu
50 EUR, t.sk. PVN
- dokumentu nosūtīšana ierakstītā vēstulē Latvijas teritorijā
5 EUR, t.sk. PVN
 
1Lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu pieņem Banka. Pakalpojums pieejams Rīgas rajona ietvaros