Pakalpojumu veids Tarifs
1. Darījuma konta atvēršana un apkalpošana  
pieteikumu izskatīšana un konta atvēršana 50 EUR
darījuma konta līguma ar standarta nosacījumiem noformēšana un apkalpošana 0,5% (min. 100 EUR, maks. 1000 EUR)
darījuma konta līguma ar nestandarta nosacījumiem noformēšana un apkalpošana 0,5% (min. 100 EUR)
grozījumi 100 EUR
izziņas izsniegtas valsts iestādēs (t.sk. Zemes grāmata, PMLP, utt.) sakarā ar NĪ iegādi 100 EUR
darījuma konta līguma tulkojums uz krievu vai angļu valodu 50 EUR
2. Citi pakalpojumi  
kurjerpasta pakalpojumi pēc faktiskām izmaksām, bet ne mazāk kā 50 EUR
faksa nosūtīšana 5 EUR (par 1 lpp.)
izziņas par dokumentārām operācijām, t.sk. no bankas arhīva, pēc auditora pieprasījumiem 50 EUR (par katru izziņu)
3. Konsultācija tirdzniecības finansēšanas darījumiem 100 EUR stundā, t.sk. PVN
4. SWIFT 25 EUR (par katru ziņojumu)