Pakalpojumu veids Tarifs
1. Darījuma konta atvēršana un apkalpošana  
pieteikumu izskatīšana un konta atvēršana darījuma konts ar standarta nosacījumiem – EUR 50;
darījuma konts ar nestandarta nosacījumiem - pēc vienošanās (min. EUR 100)
darījuma konta līguma ar standarta nosacījumiem noformēšana un apkalpošana 0.5% (min. EUR 150)
darījuma konta līguma ar nestandarta nosacījumiem noformēšana un apkalpošana vienojoties (min. EUR 1000)
grozījumi EUR 100 
izziņas izsniegtas valsts iestādēs (t.sk. Zemes grāmata, PMLP, utt.) sakarā ar NĪ iegādi EUR 100 
darījuma konta līguma tulkojums uz krievu vai angļu valodu EUR 50 
2. Citi pakalpojumi  
kurjerpasta pakalpojumi pēc faktiskām izmaksām, bet ne mazāk kā  EUR 50
faksa nosūtīšana EUR 5 (par 1 lpp.)
izziņas par dokumentārām operācijām, t.sk. no bankas arhīva, pēc auditora pieprasījumiem EUR 50 (par katru izziņu)
3. Konsultācija tirdzniecības finansēšanas darījumiem EUR 100 stundā, t.sk. PVN
4. SWIFT EUR 25 (par katru ziņojumu)