Pakalpojumu veids Tarifs
1. Maksa par kartes izsniegšanu 1 EUR
2. Maksa par pirkumiem Latvijā bezmaksas
3. Maksa par pirkumiem ārzemēs 0,5% no pirkuma summas
4. Komisijas maksa par bojātas kartes apmaiņu 10 EUR
5. Maksa par dāvanu kartes, kurai beidzies derīguma termiņš, ieraksta uzturēšanu, līdz kartes atlikums sasniedz nulle eiro* 1 EUR/mēn. (tiek atskaitīta katra mēneša pēdēja dienā līdz kartes bilance ir nulle)
6. Maksa par dāvanu kartes atpirkšanu, kurai beidzies derīguma termiņš (viena gada laikā pēc derīguma termiņa beigām)* bezmaksas
7. Maksa par dāvanu kartes atpirkšanu derīguma termiņa ietvaros* 10 EUR
8. Maksa par dāvanu kartes atpirkšanu, kurai beidzies derīguma termiņš (vairāk nekā vienu gadu pēc derīguma termiņa beigām)* 10 EUR
9. Kartes atlikuma pārbaude internetā bezmaksas

 

*izņemot bankas akcijās izmantojamas elektroniskas dāvanu kartes