Krājkonts

Valūta Noguldījuma summa Likme
EUR jebkura 0.1%
USD jebkura 0.1%

Maksimālais depozīts

  Noguldījuma summa 3
mēneši
6
mēnešiem
9
mēnešiem
1
gads
13
mēnešiem
14
mēnešiem
15
mēnešiem
18
mēnešiem
2
gadi
3
gadi
4
gadi
5
gadi
EUR No 200 0.1% 0.3% 0.6% 0.9% 1% 1.1% 1.15% 1.3% 1.4% 1.45% 1.5% 1.75%
USD No 200 0.02% 0.2% 0.55% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.45% 1.5% 1.6% 1.8% 1.9%

Prēmiju depozīts

  Noguldījuma summa 6
mēnešiem
9
mēnešiem
1
gads
18
mēnešiem
2
gadi
3
gadi
4
gadi
5
gadi
EUR No 200 0.3% 0.6% 0.9% 1.29% 1.38% 1.42% 1.46% 1.68%
USD No 200 0.2% 0.55% 1.29% 1.44% 1.48% 1.56% 1.74% 1.82%

Bērnu krājkonts

Valūta Noguldījuma summa Likme
EUR jebkura 1%
USD jebkura 1%

Subordinētais noguldījums

  Procentu maksājumi 5
gadi
6
gadi
7
gadi
10
gadi
EUR Procentu maksājumi - katru menēsi 2.35% 2.5% 2.7% 2.9%
EUR Procentu maksājumi - katru gadu 2.45% 2.55% 2.75% 3%
EUR Procentu maksājumi - noguldījuma termiņa beigās 2.75% 3% 3.35% 4%
USD Procentu maksājumi - katru menēsi 2.35% 2.5% 2.6% 2.9%
USD Procentu maksājumi - noguldījuma termiņa beigās 2.75% 2.75% 3.25% 4%
USD Procentu maksājumi - katru gadu 2.45% 2.55% 2.7% 3%