Izsniegtie aizdevumi pret nekustamā īpašuma ķīlu

Pakalpojums Tarifs
Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana un nodrošinājuma maiņa 1,0% no aizdevuma summas (min. EUR 90)
Maksājumu grafika maiņa EUR 90
Aizdevuma daļēja vai pilnīga pirmstermiņa dzēšana Bezmaksas
Aizņēmēja saistību refinansēšana citā kredītiestādē EUR 650