Izsniegtie hipotekārie kredīti

Pakalpojumu veids Tarifs
Pieteikuma izskatīšana un apstiprināšana bezmaksas
Aizdevuma noformēšana * 2.0% no apstiprinātās aizdevuma summas
Citas izmaiņas aizdevuma līgumā EUR 100 par katru izmaiņu
Dokumentu sagatavošana aizdevuma refinansēšanai uz citu banku/nebanku EUR 1,000
Piekrišana darbībām ar ieķīlāto nekustamo īpašumu EUR 30

 

* bāzes likme, kas var tikt mainīta no 1.5% līdz 2.25% izmantojot “Buy Up & Buy Down”