Maksa par skaidrās naudas izņemšanu

Pakalpojumu veids Tarifs
1. Maksa par kartes izņemšanu
 - PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti (EUR) līdz 1000 EUR dienā – bezmaksas
virs 1000 EUR dienā - 0,2% no summas (min. 2 EUR)
 - PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti (USD) līdz 1000 USD dienā – bezmaksas
virs 1000 USD dienā - 0,4% no summas (min. 4 USD)
 - PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti (citā valūtā) 0,5% no summas (min. 3 EUR)