Maksājumi EUR (EEZ ietvaros)

Komisijas veids: SHA
Saņēmēja kontam jābūt IBAN formātā
Saņēmēja bankām jābūt norādīts SWIFT/BIC kods. Pretējā gadījumā saņēmēja banka un starpniekbanka var ieturēt papildus komisijas.
Eiropas Ekonomikas zonas valstis: Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un 28 ES valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

 

Pakalpojuma veids Tarifs
Standarta pārvedums
Izpildes laiks: pieņemšanas dienā (T),
ja uzdevums saņemts līdz 13:00 (Latvijas laiks),
vai nākošajā bankas dienā (T+1),
ja maksājuma saņemts pēc 13:00 (Latvijas laiks)
− sistēmā InternetBanka EUR 0.36
− klientu apkalpošanas vietā EUR 2.50
Ekspress pārvedums (tiek veikts ārpuskārtas)
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 16:00 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (T)
− sistēmā InternetBanka EUR 14.00
− klientu apkalpošanas vietā EUR 18.00

 

Maksājumi EUR (ārpus EEZ)

Pakalpojuma veids komisijas maksu sedz saņēmējs (SHA) 1 komisijas maksu sedz maksātājs (OUR) 1
Standarta pārvedums
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: nākošajā bankas dienā (Т+1)
− sistēmā InternetBanka EUR 12.00 EUR 21.00
− klientu apkalpošanas vietā EUR 13.00 EUR 22.00
Steidzamais pārvedums
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 12:00 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т)
− sistēmā InternetBanka EUR 16.00 EUR 26.00
− klientu apkalpošanas vietā EUR 17.00 EUR 27.00
Ekspress pārvedums (tiek veikts ārpuskārtas)
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 16:00 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т)
− sistēmā InternetBanka EUR 22.00 EUR 35.00
− klientu apkalpošanas vietā EUR 23.00 EUR 36.00

1 Starpniekbankai un saņēmējbankai ir tiesības piemērot papildus komisiju. Papildus komisija tiek ieturēta no maksājuma summas, ja komisiju sedz saņēmējs (SHA), vai pēc starpniekbankas un saņēmējbankas pieprasījuma no klienta konta, ja komisiju sedz maksātājs (OUR)

 

Papildus pakalpojumi

Pakalpojumu veids Komisija
1. Pārskaitījuma EUR valūtā EEZ ietvaros atsaukšana, rekvizītu maiņa vai meklēšana 10 EUR
2. Pārskaitījuma ārvalstu valūtā uz citu banku Latvijā atsaukšana, rekvizītu maiņa vai meklēšana 15 EUR + faktiskas izmaksas
3. Pārskaitījuma ārvalstu valūtā uz citu banku ārzemēs vai pārskaitījuma EUR valūtā ārpus EEZ ietvariem atsaukšana, rekvizītu maiņa vai meklēšana 40 EUR + faktiskas izmaksas
4. Pārskaitījuma NVS valūtā atsaukšana, rekvizītu maiņa vai meklēšana 20 EUR + faktiskas izmaksas
5. Ienākošo līdzekļu, kas nav paredzēti klientu pārskaitījumiem, ieskaitīšana PNB Bankas kor. kontos 15 EUR
6. Ienākošā pārskaitījuma atgriešana 20 EUR + faktiskas izmaksas
7. Pārskaitījuma bankas ietvaros nestandarta izmeklēšana 15 EUR + faktiskas izmaksas
8. Ienākoša pārskaitījuma rekvizītu noskaidrošana (maksa tiks ieturēta naudas līdzekļu ieskaitīšanas brīdī klienta kontā) 15 EUR + faktiskas izmaksas
9. Komisija par maksājuma atbilstības riska pārbaudi
Maksa tiek ieturēta par neplānotu padziļinātu ienākošo/ izejošo pārskaitījumu maksātāju vai saņēmēju izpēti, tajā skaitā par informācijas sagatavošanu
un apkopošanu pēc pārskaitījuma izpildes procesā iesaistīto dalībnieku pieprasījuma: korespondentbankas, saņēmējbankas vai starpniekbankas.
50 EUR