Operācijas ar finanšu instrumentiem

Klasiskie brokeru pakalpojumi (rīkojumu iesniegšana pa tālruni)

Minimālā ieguldījuma summa 10 000 USD

 

Akcijas
Birža/Valsts Komisija Minimālā komisijā par darījumu
Maskavas Birža/Krievija * 0.20% no darījuma summas  750 RUB
RTS/Krievija * 0.30% no darījuma summas 50 USD
Borsa de Madrid/Spānijа * 0.30% no darījuma summas 25 EUR
LSE IOB/Lielbritānija 0.30% no darījuma summas  35 USD
Xetra/Vācija ** 0.30% no darījuma summas  25 EUR
Borsa Italiana/Milāna ** 0.30% no darījuma summas  25 EUR
Euronext/Francija ** 0.30% no darījuma summas  25 EUR
SIX/Šveice 0.30% no darījuma summas 30 CHF
Euronext/Nīderlande 0.30% no darījuma summas 25 EUR
Warsaw/Polija 0.40% no darījuma summas 50 EUR
Nasdaq OMX/Somija 0.30% no darījuma summas 25 EUR
Nasdaq OMX/Zviedrija 0.30% no darījuma summas 25 EUR
Nasdaq OMX/Norvēģija 0.30% no darījuma summas 200 NOK
Nasdaq OMX/Dānija 0.30% no darījuma summas 25 EUR
Nasdaq OMX/Beļģija ** 0.30% no darījuma summas 25 EUR
Nasdaq OMX Rīga 0.35% no darījuma summas 5,70 EUR
Tiešais darījums Nasdaq OMX Riga 0.20% no darījuma summas 5,70 EUR
ASX/Austrālija 0.35% no darījuma summas 45 AUD
Toronto/Kanāda 0.40% no darījuma summas  40 CAD
NYSE, Nasdaq/ASV *** 0.025 USD par akciju  35 USD
Honkonga **** 0.30% no darījuma summas 300 HKD/40 USD
OTCBB/ASV pēc vienošanās
Īso pozīciju atvēršana (short) pēc vienošanās

 

* Norādītās komisijas sevī neietver biržas un citas komisijas, kas radušās, izpildot klienta rīkojumus; šīs komisijas klients maksā atsevišķi.

** Norādītās komisijas sevī neietver Francijas FTN (Finanšu Transakcijas nodokli) 0,2% no darījuma summas. Norādītie nodokļi tiek piemēroti tikai akciju pirkšanai.

*** Trešo personu komisijas, kā arī Francijas FTN (Finanšu Transakcijas nodokli) no ADR (Amerikas depozitāro sertifikātu) vērtspapīru pirkšanas darījuma summas (0.2% apmērā), klients maksā atsevišķi.

**** Norādītā komisija sevī neiever valsts Zīmognodevu 0.1% apmērā no darījuma summas; šo komisiju Klients maksā atsevišķi.

 

Obligācijas *
Pakalpojuma veids Komisija Minimālā komisijā par darījumu
Ārvalstu valsts obligācijas 0,1% no darījuma summas 40 USD/35 EUR/40 CHF
Ārvalstu korporatīvās obligācijas 0,1% no darījuma summas 40 USD/35 EUR/40 CHF
Krievijas eiroobligācijas 0,1% no darījuma summas  40 USD
Krievijas korporatīvas obligācijas, nominētas rubļos 0,20% no darījuma summas 1400 RUB
Krievijas OFZ 0,20% no darījuma summas  1400 RUB
Latvijas obligācijas 0,10% no darījuma summas  10 EUR
AS PNB Bankas subordinētās obligācijas (sekundārajā tirgū) pēc iepriekšējas vienošanās  100 EUR

 

* Norādītās komisijas sevī neietver DVP, biržas un citas komisijas, kas radušās, izpildot klienta rīkojumus; šīs komisijas klients maksā atsevišķi.

 

Fjūčeri**
Pakalpojuma veids Komisija (par pusi)
Fjūčeri ASV biržās (CME/CBOT/NYMEX/ICE) 15 USD/15 EUR/15 CHF par kontraktu
CME Bitcoin 40 USD par kontraktu
Fjūčeri FORTS biržā * 10 RUB par kontraktu

 

* Norādītās komisijas sevī neietver biržas un citas komisijas, kas radušās, izpildot klienta rīkojumus; šīs komisijas klients maksā atsevišķi.

** Par piespiesto pozīciju slēgšanu tiek ieturēta papildus komisija 20 USD/EUR/CHF vai 100 RUB par fjūčeru.

 

Opcijas**
Pakalpojuma veids Komisija (par pusi) Minimālā komisijā par darījumu
Opcijas ASV biržās 10 USD par opciju 50 USD
Opcijas uz nākotnes darījuma kontraktiem 15 USD par opciju 30 USD
Opcijas uz FORTS * 10 RUB par opciju  

 

* Norādītās komisijas sevī neietver biržas un citas komisijas, kas radušās, izpildot Klienta rīkojumus; šīs komisijas Klients maksā atsevišķi.
** Par piespiesto pozīciju slēgšanu tiek ieturēta papildus komisija 20 USD/EUR/CHF vai 100 RUB par opciju.

 

Operācijas ar fondu daļām
Fonda nosaukums Komisija (pirkšana) Komisija (pārdošana) Komisija (līdzekļu pārvedums starp PNB fondiem)
Darījumi ar Latvijas Republikas emitentu fondu daļām (izņemot AS „PNB Asset Management IPAS” fondu daļas) 0,35% 0,35% -