Pakalpojuma veids Tarifs
1. Dokumentu izskatīšana par kredīta izsniegšanas iespēju bezmaksas
2. Kredīta noformēšana un izsniegšana 2% no kredīta summas (min. 15,00 EUR)
- senioriem 2% no kredīta summas (min. 10,00 EUR)
3. Kredīta uzraudzība un apkalpošana bezmaksas
4. Komisija par elastīgā grafika un kredīta brīvdienu noformēšanu 14,23 EUR
5. Procentu likme par kredīta izmantošanu No 12% gadā
6. Kredīta daļēja vai pilnīga pirmstermiņa dzēšana bezmaksas