Pakalpojuma veids Tarifs
1. Dokumentu izskatīšana par kredīta izsniegšanas iespēju bez maksas
2. Kredīta noformēšana un izsniegšana 2% no kredīta summas (min. EUR 20)
- senioriem 2% no kredīta summas (min. EUR 10)
3. Kredīta uzraudzība un apkalpošana bez maksas
4. Izmaiņu kredīta atmaksas grafikā noformēšana 2% no neatmaksātās summas (min. EUR 20)
5. Procentu likme par kredīta izmantošanu No 12% gadā
6. Kredīta pirmstermiņa dzēšana pilnā apmērā bez maksas