Komplekts „PNB Premium”

Pakalpojuma veids Tarifs
1. Komplekta „PNB Premium” noformēšana1
Pamatkartes Mastercard® Platinum izsniegšana (iekļauts: Priority Pass) 250.00 EUR2
Papildus Mastercard® Platinum kartes izsniegšana (iekļauts: Priority Pass)
Papildus Mastercard® Standard kartes izsniegšana
Papildus Mastercard® Debit kartes (līdz 2 kartēm) izsniegšana
Internetbankas pieslēgšana un identifikācijas rīka DigiPass270 izsniegšana
SMS-bankas pieslēgšana un SMS saņemšana uz vienu tālruņa numuru (Mastercard® Platinum pamatkartes kontam)
Ārpuskārtas apmaiņa (priekš Mastercard® Platinum)
Steidzama izgatavošana (priekš Mastercard® Platinum)
Procenti par minimālā „PNB Premium” pamatkartes konta atlikuma uzturēšanu mēneša laikā EUR valūtā - 0,3 % (gadā)
2. Maksa par komplekta „PNB Premium” lietošanu mēnesī: 10.00 EUR2

 

1 Pārējie pakalpojuma tarifi, kas saistīti ar komplektā ietverto pakalpojumu nodrošināšanu, tiek piemēroti saskaņā ar standarta pakalpojuma tarifiem, kas noteikti konkrētam pakalpojumam.

 

2 Maksas par komplekta USD valūtā izsniegšanu un apkalpošanu tiek ieturētas EUR valūtā, piemērojot Bankas noteikto valūtas maiņas kursu, kas spēkā pakalpojuma maksas norakstīšanas dienā.