Procentu likmes norēķinu karšu kredītiem

Pakalpojumu veids Cirrus Maestro, VISA Electron pārējas VISA un Mastercard® kartes
1. Procenti par Atļauta kredīta lietošanu gadā - 26% 22%
2. Līgumsods par Neatļauta kredīta lietošanu gadā 44% 44% 44%
3. Līgumsods par nokavējumu gadā - 44% 44%
4. Dokumentu izskatīšana par kredīta izsniegšanas iespēju - bez maksas bez maksas
5. Komisijas maksa par kredīta noformēšanu un izsniegšanu - 1%, min. 7,11 EUR -