Regulārie maksājumi

Pakalpojuma maksa Tarifs
1. Maksa par Regulārā maksājuma pakalpojuma pieslēgšanu bezmaksas
2. Maksa par vienu iekšbankas Regulārā maksājuma veikšanu, maksājumu veicot uz klienta kontu PNB Bankā (eiro) bezmaksas
3. Maksa par vienu iekšbankas Regulārā maksājuma veikšanu, maksājumu veicot uz klienta kontu PNB Bankā (valūtā) bezmaksas
4. Maksa par vienu izejošā Regulārā maksājuma veikšanu (eiro) 0,14 EUR + papildkomisija*
5. Maksa par vienu izejošā Regulārā maksājuma veikšanu (valūtā) 0,28 EUR + papildkomisija*
6. Maksa par Regulārā maksājuma pakalpojuma atslēgšanu bezmaksas

 

* Saskaņā ar esošajiem bankas tarifiem par pārvedumiem elektroniskā veidā

 

 

Ikmēneša limiti Regulārajam maksājumam Limits
1. Privātpersonām (kopā mēnesī) 3 557,18 EUR
2. Korporatīviem klientiem (kopā mēnesī) 35 571,80 EUR