Seifu noma Rīgā, Elizabetes ielā 15 

Seifa izmērs (mm) līdz 1 mēnesim līdz 6 mēnešiem līdz 12 mēnešiem
50x320x490 EUR 25 EUR 150 EUR 284
75x320x490 EUR 25 EUR 150 EUR 284
125x320x490 EUR 34 EUR 204 EUR 344
175x320x490 EUR 34 EUR 204 EUR 344
300x320x490 EUR 43 EUR 258 EUR 387Vispārējie noteikumi seifu apkalpošanai

Pakalpojuma veids Tarifs
Līgumsods par identifikācijas kartes nozaudēšanu EUR 15
Līgumsods par atslēgas nozaudēšanu vai sabojāšanu (piemērojams par katru atslēgu) EUR 100
Maksa par seifa atvēršanu piespiedu kārtā (pēc klienta iniciatīvas, ja nozaudēta seifa atslēga, vai pēc PNB Bankas iniciatīvas) EUR 230 (t.sk. PVN)
Maksa par seifa satura uzglabāšanu seifa atvēršanas gadījumā pēc PNB Bankas iniciatīvas (mēnesī) EUR 70 (t.sk. PVN)
Maksa par seifa satura izsniegšanu
Piemērojams, ja klienta nomātais seifs atvērts pēc Bankas iniciatīvas līdz 31.12.2018. (ieskaitot)
pēc vienošanās (min EUR 100, t.sk. PVN)