Starptautiskie maksājumi

Pārvedumi USD

Pakalpojuma veids komisijas maksu sedz saņēmējs (SHA) 1 komisijas maksu sedz maksātājs (OUR) 1
Parastais pārvedums
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: otrajā bankas dienā (Т+2)
− sistēmā InternetBanka EUR 10.00 EUR 12.00
− klientu apkalpošanas vietā EUR 14.00 EUR 16.00
Standarta pārvedums
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: nākošajā bankas dienā (Т+1)
− sistēmā InternetBanka EUR 12.00 EUR 20.00
− klientu apkalpošanas vietā EUR 16.00 EUR 24.00
Steidzamais pārvedums
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 14:30 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т)
− sistēmā InternetBanka EUR 15.00 EUR 25.00
− klientu apkalpošanas vietā EUR 19.00 EUR 29.00
Ekspress pārvedums
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 15:30 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: 2 stundu laikā maksājuma uzdevuma
pieņemšanas dienā (Т). Lai izpildītu maksājuma rīkojumu
pēc 15:30, iepriekš jāsaņem bankas saskaņojums.
Atteikuma gadījumā banka 1 stundas laikā no maksājuma
rīkojuma saņemšanas brīža informē klientu par tā izpildi
standarta kārtībā
− sistēmā InternetBanka EUR 28.00 EUR 35.00
− klientu apkalpošanas vietā EUR 32.00 EUR 39.00

1 Starpniekbankai un saņēmējbankai ir tiesības piemērot papildus komisiju. Papildus komisija tiek ieturēta no maksājuma summas, ja komisiju sedz saņēmējs (SHA), vai pēc starpniekbankas un saņēmējbankas pieprasījuma no klienta konta, ja komisiju sedz maksātājs (OUR)

 

Pārvedumi NVS valstu valūtā

Pakalpojuma veids komisijas maksu sedz saņēmējs (SHA) 1 komisijas maksu sedz maksātājs (OUR) 1
Parastais pārvedums
Krievijas rubļos un pārējo NVS valstu valūtās
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: otrā bankas darba diena (Т+2)
− sistēmā InternetBanka EUR 10.00 EUR 10.00
− klientu apkalpošanas vietā EUR 14.00 EUR 14.00
Standarta pārvedums
Krievijas rubļos un pārējo NVS valstu valūtās
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 18:00 (RUB),
pārējās NVS valūtas līdz 12:00 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: nākošajā bankas dienā (Т+1)
− sistēmā InternetBanka EUR 12.00 EUR 12.00
− klientu apkalpošanas vietā EUR 16.00 EUR 16.00
Steidzamais pārvedums (ja norēķinu kārtība
atbilstošā valūtā paredz steidzamo pārvedumu)
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 12:00 vasaras laikā,
līdz 11:00 ziemas laikā (RUB), pārējās NVS valūtas
līdz 12:00 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: pieņemšanas dienā (Т)
− sistēmā InternetBanka EUR 15.00 EUR 15.00
− klientu apkalpošanas vietā EUR 19.00 EUR 19.00

1 Starpniekbankai un saņēmējbankai ir tiesības piemērot papildus komisiju. Papildus komisija tiek ieturēta no maksājuma summas, ja komisiju sedz saņēmējs (SHA), vai pēc starpniekbankas un saņēmējbankas pieprasījuma no klienta konta, ja komisiju sedz maksātājs (OUR)

 

Pārvedumi CNY valūtā

Pakalpojuma veids komisijas maksu sedz saņēmējs (SHA) 1 komisijas maksu sedz maksātājs (OUR) 1
Parastais pārvedums
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 23:59 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: otrā bankas darba diena (Т+2)
− sistēmā InternetBanka EUR 20.00 EUR 20.00
− klientu apkalpošanas vietā EUR 24.00 EUR 24.00

1 Starpniekbankai un saņēmējbankai ir tiesības piemērot papildus komisiju. Papildus komisija tiek ieturēta no maksājuma summas, ja komisiju sedz saņēmējs (SHA), vai pēc starpniekbankas un saņēmējbankas pieprasījuma no klienta konta, ja komisiju sedz maksātājs (OUR)

 

Pārvedumi citā valūtā

Pakalpojuma veids komisijas maksu sedz saņēmējs (SHA) 1 komisijas maksu sedz maksātājs (OUR) 1
Standarta pārvedums
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: otrā bankas dienā (Т+2)
vai trešā bankas dienā (Т+3), ja pārveduma valūta AED
− sistēmā InternetBanka EUR 20.00 + papildkomisija EUR 20.00 + papildkomisija
− klientu apkalpošanas vietā EUR 24.00 + papildkomisija EUR 24.00 + papildkomisija
Steidzamais pārvedums (ja norēķinu kārtība atbilstošā
valūtā paredz steidzamo pārvedumu, AED valūtā
steidzamais pārvedums netiek nodrošināts)
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 14:00 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: nākošajā bankas dienā (Т+1)
− sistēmā InternetBanka EUR 25.00 + papildkomisija EUR 25.00 + papildkomisija
− klientu apkalpošanas vietā EUR 29.00 + papildkomisija EUR 29.00 + papildkomisija

1 Starpniekbankai un saņēmējbankai ir tiesības piemērot papildus komisiju. Papildus komisija tiek ieturēta no maksājuma summas, ja komisiju sedz saņēmējs (SHA), vai pēc starpniekbankas un saņēmējbankas pieprasījuma no klienta konta, ja komisiju sedz maksātājs (OUR)

 

Papildus pakalpojumi

Pakalpojumu veids Komisija
1. Pārskaitījuma EUR valūtā EEZ ietvaros atsaukšana, rekvizītu maiņa vai meklēšana 10 EUR
2. Pārskaitījuma ārvalstu valūtā uz citu banku Latvijā atsaukšana, rekvizītu maiņa vai meklēšana 15 EUR + faktiskas izmaksas
3. Pārskaitījuma ārvalstu valūtā uz citu banku ārzemēs vai pārskaitījuma EUR valūtā ārpus EEZ ietvariem atsaukšana, rekvizītu maiņa vai meklēšana 40 EUR + faktiskas izmaksas
4. Pārskaitījuma NVS valūtā atsaukšana, rekvizītu maiņa vai meklēšana 20 EUR + faktiskas izmaksas
5. Ienākošo līdzekļu, kas nav paredzēti klientu pārskaitījumiem, ieskaitīšana PNB Bankas kor. kontos 15 EUR
6. Ienākošā pārskaitījuma atgriešana 20 EUR + faktiskas izmaksas
7. Pārskaitījuma bankas ietvaros nestandarta izmeklēšana 15 EUR + faktiskas izmaksas
8. Ienākoša pārskaitījuma rekvizītu noskaidrošana (maksa tiks ieturēta naudas līdzekļu ieskaitīšanas brīdī klienta kontā) 15 EUR + faktiskas izmaksas
9. Komisija par maksājuma atbilstības riska pārbaudi
Maksa tiek ieturēta par neplānotu padziļinātu ienākošo/ izejošo pārskaitījumu maksātāju vai saņēmēju izpēti, tajā skaitā par informācijas sagatavošanu
un apkopošanu pēc pārskaitījuma izpildes procesā iesaistīto dalībnieku pieprasījuma: korespondentbankas, saņēmējbankas vai starpniekbankas.
50 EUR