Pakalpojumu veids VIVA Mastercard® Standard
1. Maksa par kartes izsniegšanu EUR 2
2. Mēneša maksa par kartes lietošanu EUR 2
3. Maksa par papildu kartes izsniegšanu EUR 2
4. Mēneša maksa par papildu kartes lietošanu EUR 2
5. Maksa par skaidras naudas izņemšanu
    - PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) 2% no summas (min. EUR 3)
    - PNB Banka POS-terminālos ar karti EUR valūtā 2.5% no summas (min. EUR 4)
    - citās bankās un citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs 3% no summas (min. EUR 4)
    - PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti 2.5% no summas (min. EUR 4)
    - Maksa par pārskaitījumu no kartes konta Norēķinu konta tarifi + 2% no summas (min. EUR 3)
6. Maksa par pirkumiem (t.sk. internetā)
- Latvijā un ārzemēs bezmaksas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma (min. EUR 2)
7. Maksa par kartes ārpuskārtas nomaiņu, ja tā ir nozaudēta vai bojāta EUR 15
8. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) EUR 30
9. Maksa par atskaites saņemšanu
    - pa pastu Latvijā EUR 2.13
    - pa e-pastu bezmaksas
    - saņemot PNB BankaS filiālē EUR 0.71
10. Papildu atskaites sagatavošana EUR 1.42
11. Līguma noteikumu grozīšana (izņemot Viva kredītkartes Maksājuma datuma maiņu) EUR 15
12. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos EUR 0.50
13. Maksa par karšu konta izmantošanu bez aktīvas kartes (izņemot Pilsētnieka karti, komplektu “PNB Premium”, “PNB Prime”), no 4. līdz 6.mēnesim (ieskaitot) EUR 0.50
14. Katra konta apkalpošana, ja klients neaktīvs (papildmaksa)

Klients uzskatāms par neaktīvu, ja nevienā no pēdējiem 4 kalendārajiem mēnešiem nevienā klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs) debeta operācijas mēnesī (neskaitot debeta operācijas, kas saistītas ar Bankas komisijas maksu ieturēšanu) un/vai nav ieskaitīta alga, pensija un/vai pabalsts bezskaidrā naudā, un/vai ja klientam nav noformēts neviens no šādiem pakalpojumiem – depozīts, investīciju konts, maržinālais konts, noformēts kredīts un tā atmaksa nav kavēta vairāk par 5 dienām, Komunālo maksājumu komisijas priekšapmaksas karte

EUR 1 mēnesī
15. Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā bezmaksas
16. Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā bezmaksas
17. Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā bezmaksas
18. Dokumentu pārbaude privātpersonai konta atvēršanai ar Uzturēšanās atļauju EUR 25

 

Procentu likmes VIVA kartes kredītiem
1. Kredīts (% no vidējiem mēneša ienākumiem) līdz 300%
2. Ikmēneša maksājums (% no vidējiem mēneša ienākumiem) līdz 30%
3. Procenti par Atļauta kredīta izmantošanu kartēm, kas atvērtas līdz 15.05.2014. no 22% līdz 27% no iztērētā kredīta limita
4. Procenti par Atļauta kredīta izmantošanu kartēm, kas atvērtas sākot ar 16.05.2014. 17,99% gadā no iztērētā kredīta limita
5. Uzlaboti procenti par Atļauta kredīta izmantošanu kartēm, kas atvērtas sākot ar 16.05.2014. 16,99%* gadā no iztērētā kredīta limita
6. Līgumsods par Neatļauta kredīta izmantošanu 0,167%
7. Līgumsods par piešķirtā kredīta ikmēneša maksājuma kavējumu 0,25%

 

* Uzlabotā procentu likme var tikt piemērota gadījumā, ja klientam izpildās vismaz viens no zemāk norādītājiem nosacījumiem:
- klienta regulārie ikmēneša ienākumi tiek ieskaitīti PNB Bankas kontā ne mazāk kā 6 mēnešus;
- klienta pensija tiek ieskaitīta PNB Bankas kontā vai, noformējot karti, Bankā tiek iesniegts iesniegums VSAA par pensijas pārskaitīšanu AS PNB Banka kontā;
- klients ir pilnībā un/vai daļēji (50% apmērā) dzēsis kredītsaistības pret PNB Bankau un maksājuma kavējums par katru izsniegto kredītu atsevišķi visā kredīta termiņa laikā nepārsniedz 10 dienas un/vai klientam ir aktīva karte ar kredīta limitu ne mazāk kā 6 mēnešus un maksājuma kavējums atsevišķi par katru periodu nepārsniedz 10 dienas visā kredīta termiņa laikā;
- fiziska persona, kura nav PNB Bankas klients vai ir PNB Bankas klients, ir izmaksājusi 2 (divus) vai vairāk kredītus PNB Bankā vai citā kredītiestādē ar pieļautu ne vairāk kā vienu maksājuma kavējumu, kas nepārsniedza 60 dienas visā kredīta termiņa laikā.