Darījuma konts

Piemērots risinājums, kad banka ir nepieciešama kā starpnieks darījumu veikšanā.

Pakalpojums paredzēts klientiem, kuriem banka ir nepieciešama kā starpnieks darījumu veikšanā. Visbiežāk darījuma konts tiek atvērts nekustamā īpašuma pirkšanas un pārdošanas gadījumā, taču ir iespēja izmantot šo pakalpojumu veicot arī citus darījumus vai sniedzot pakalpojumus.

 

Priekšrocības

  • Sniedz drošības garantiju kā pircējam, tā pārdevējam, jo banka izmaksā naudu tikai tad, kad darījums ir reāli noticis un īpašuma dokumenti ir noformēti
  • Pārdevējs vai pircējs līguma darbības laikā nevar vienpersoniski izņemt darījuma kontā iemaksāto naudas summu

Bankas starpniecības pakalpojumi

  • Naudas līdzekļus, kas saņemti no vienas darījuma puses, banka ieskaita īpašā darījuma kontā
  • No otras darījuma puses banka saņem noteiktu dokumentu un to pārbauda
  • Banka veic izmaksu no darījuma konta tikai ar nosacījumu, ja ievēroti visi līguma noteikumi attiecībā uz dokumenta saturu un tā iesniegšanas termiņiem

Kā notiek darījums ar darījuma konta palīdzību?

1

Vienojieties ar partneri

Noslēdziet līgumu, kurā paredzēta apmaksa ar darījuma kontu

2

Iesniedziet pieteikumu

Aizpildiet pieteikumu un iesniedz to kopā ar nepieciešamajiem darījuma dokumentiem bankā

3

Noslēdziet līgumu

Noslēdziet līgumu ar banku par darījuma konta apkalpošanu 

4

Tiek veikta darījuma apmaksa

PNB Banka saņem līgumā paredzētos dokumentus un veic apmaksu

Cenrādis

Darījuma konta atvēršana 50EUR
Darījuma konta līguma noformēšana un apkalpošana 0.5% no summas (min.100 EUR, maks.1000 EUR)

 

Pilns cenrādis uzņēmumiem