Vēlaties atvērt norēķinu kontu?

PNB Banka piedāvā atvērt multivalūtu norēķinu kontus, kas vienkāršo norēķinu veikšanu. Pastāvīgiem klientiem, kas aktīvi veic operācijas savos norēķinu kontos, PNB Banka piedāvā īpašos tarifus. 

 

Norēķinu konta iespējas

  • veikt pārskaitījumus Latvijā un ārzemēs eiro un citā brīvi konvertējamā valūtā
  • veikt valūtu konvertēšanu
  • apmaksāt rēķinus
  • veikt operācijas kontos attālinātās piekļuves sistēmās internetbankā un PNB Vision
  • saņemt informāciju par pieejamām norēķinu un norēķinu karšu konta summām, izmantojot automātisko bezmaksas diennakts sistēmu PNB InfoLINE

 

Kā atvērt norēķinu kontu?

Visu informāciju par norēķinu konta atvēršanu var saņemt jebkurā PNB Bankas filiālē Latvijā. Konta atvēršanai ir nepieciešama pase, LR personas apliecība vai uzturēšanas atļauja.

Nepieciešamas konsultācijas norēķinu konta atvēršanai varat saņemt jebkurā filiālē visā Latvijā.

PNB Banka ir Noguldījumu Garantiju fonda ngf dalībnieks, kas nozīmē, ka Jūsu PNB Bankaā noguldītie naudas līdzekļi tiek garantēti no valsts puses. Vairāk par noguldījumu garantijām varat uzzināt šeit