Pamatkonts

PNB Bankas nodrošina iespēju fiziskai personai, kas ir Eiropas Savienības rezidents (Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents, kurami ir tiesības uzturēties Latvijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī personai, kurai nav uzturēšanās atļaujas, bet kuras izraidīšana no Latvijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nav iespējama), atvērt un lietot maksājumu kontu ar pamatfunkcijām - pamatkontu.

 

Pamatkonta ietvaros Jūs saņemat:

  • maksājumu kontu EUR valūtā ar norēķinu karti Debit Mastercard;
  • naudas līdzekļu ieskaitīšana kontā un izmaksa no konta (apkalpošanas centrā vai bankomātā);
  • pieslēgumu internetbankai InternetBanka;
  • SMS-banku (apziņošana par izmaiņām kontā).

 

Ja vēlaties noformēt pamatkontu un tam pieejamos papildpakalpojumus, Jūs varat to izdarīt jebkurā PNB Bankas klientu apkalpošanas centrā, iesniedzot apliecinājumu, ka Jums nav konts, kas nodrošina minētos pakalpojumus, citā kredītiestādē Latvijā.

Banka lēmumu par pamatkonta atvēršanu pieņem 10 darba dienu laikā.

Pamatkonta pakalpojums var tikt atteikts un izbeigts Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajos gadījumos.

 

Par pamatkonta noformēšanu un apkalpošanu un citu papildpakalpojumu noformēšanu un apkalpošanu tiek ieturēta standarta tarifos fiziskām personām - Latvijas Republikas rezidentiem noteiktā maksa.