Krājkonts

Iespēja izvēlēties minimālo summu

Noguldījuma minimālā summa – pēc jūsu izvēles

Papildiniet skaidrā vai bezskaidrā naudā

Papildināt Krājkontu var jebkurā laikā internetbankā vai bankas klientu apkalpošanas centros

Pamatsumma pieaug ik dienas

Procenti tiek aprēķinātikatru dienu un pieskaitīti noguldījuma pamatsummai

Saņemiet savu noguldījumu pēc pieprasījuma

Jūs varat izņemt visu vai daļu no noguldījuma summas, brīdinot par to banku 7 dienas iepriekš un saņemot nepieciešamo summu astotajā dienā

...vēl daži ieguvumi un nosacījumi

  • Mainīga procentu likme
  • Noguldījuma valūta – EUR, USD
  • Izņemt noguldījumu daļējā vai pilnā apmērā neievērojot 7 dienu brīdinājuma termiņu, tiek piemērots  (līgumsods 0,5% apmērā no izņemamās summas