PNB BankaS speciālisti sniedz vispusīgu atbalstu mūsu klientiem jautājumos, kas saistīti ar investīcijām:

  • izskaidro finanšu instrumentu priekšrocības un darba principus
  • operatīvi sniedz informāciju par finanšu instrumentu vērtību
  •  palīdz izvelēties klienta riska profilam atbilstošus produktus
  • informē par aktuāliem notikumiem un tendencēm fondu tirgos
  • izskaidro sīkāk par darījuma pieteikumu veidiem un biržas sesijas gaitu