Akreditīvs (kredīta vēstule)

Samaziniet darījuma risku importētājam un eksportētājam, veidojiet drošas biznesa attiecības, īpaši ar jauniem partneriem.

Tā ir pircēja bankas saistība izmaksāt pārdevējam noteiktu naudas summu, ja viņš izpilda visas akreditīvā minētās prasības.

 
 

Priekšrocības

 

Pircējam: 

 • Samaksa tiek veikta tikai pēc preces nosūtīšanas apliecinošu dokumentu iesniegšanas
 • Atverot akreditīvu, pircējs apliecina savu maksātspēju – nākotnē tas var viņam nodrošināt izdevīgākus maksājuma nosacījumus

Pārdēvējam: 

 • Maksājuma saņemšana noteiktā laikā, ja ir iesniegti visi dokumenti, ko paredz akreditīva nosacījumi
 • Ražošanas risku samazināšanās, pirmkārt, tiem gadījumiem, kad pircējs anulē vai izmaina pasūtījumu

 

Pieejamie pakalpojumi

 

Pircējam (importētājam): 

 • Akreditīvu izdošana pēc klienta rīkojuma

Pārdēvējam (eksportētājam):

 • Akreditīvu paziņošana klientam
 • Akreditīvu pārvešana (transfērs)

Dokumenti, kas nepieciešami importa akreditīva izsniegšanai

 • Pieteikums akreditīva izsniegšanai
 • Uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja pase vai eID karte 
 • Informācija par darījumu
 • Ja nodrošinājums nav naudas segums kontā, papildus jāiesniedz:

- Finanšu pārskati par pēdējiem diviem gadiem  un operatīvie rezultāti (iekļaujot debitoru un kreditoru konta atšifrējumu)

- Informāciju par nodrošinājumu

- Citi dokumenti pēc bankas pieprasījuma

Kā pieteikt importa akreditīvu?

1

Vienojieties ar partneri par akreditīvu

Parakstiet līgumu, kurā paredzēta apmaksa ar akreditīvu

2

Iesniedziet pieteikumu

Aizpildiet akreditīva  pieteikumu un iesniedz to kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem bankā

3

Noslēdziet līgumu un noformējiet nodrošinājumu

Noslēdziet līgumu ar banku par nodrošinājumu (naudas segums, kredītlīnija vai nodrošinājums pret kustamo/nekustamo īpašumu un tml.) 

4

Akreditīvs tiks nosūtīts pārdevēja bankai

PNB Banka nosuta  akreditīvu pārdevēja bankai, izmantojot S.W.I.F.T. sistēmu. Kad pārdevējs būs nosūtījis preces un iesniedzis dokumentus savā bankā, pārdevēja banka nosūtīs dokumentus PNB Bankai.

5

Apmaksas veikšana

Ja preču piegādes dokumenti ir atbilstoši kredīta vēstulei, PNB Banka veic apmaksu un izsniedz dokumentus pircējam.

Kā pieteikt eksporta akreditīvu?

1

Vienojieties ar partneri par akreditīvu

Parakstiet līgumu, kurā paredzēta apmaksa ar akreditīvu

2

Akreditīva saņemšana

Banka saņem akreditīvu no pircēja bankas, izmantojot S.W.I.F.T. sistēmu un paziņo to pārdēvējam.

3

Precu nosūtīšana

Pēc preču nosūtīšanas pārdevējs iesniedz dokumentus PNB Bankā, kura tad nosūtīs dokumentus apmaksai.

4

Apmaksas veikšana

PNB Banka saņem apmaksu un ieskaita to pārdēvējam. 

Pieteikties konsultācijai

Cenrādis

Importa akreditīvi

Akreditīva atvēršana 0.2 % no summas (min. 300 EUR)
Dokumentu apmaksa 0.2 % no summas (min. 200 EUR)

 

Eksporta akreditīvi

Akreditīva paziņošana 0.2 % no summas (min. 300 EUR, maks. 3000 EUR)
Dokumentu pārbaude un apmaksa 0.2% no summas (min. 300 EUR)

 

Pilns cenrādis uzņēmumiem