Pakalpojumu veids Tarifs
Tiesu izpildītāju un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojuma par naudas līdzekļu apķīlāšanu pieņemšana izpildei 10 EUR
Naudas līdzekļu pārskaitīšana tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma ietvaros 10 EUR
Atbildes sniegšana uz Valsts ieņēmumu dienesta vai tiesu izpildītāja pieprasījumu 20 EUR
Dokumentu nosūtīšana:
- dokumentu nosūtīšana ar kurjerpastu 50 EUR, t.sk. PVN
- dokumentu nosūtīšana ierakstītā vēstulē Latvijas teritorijā 5 EUR, t.sk. PVN