Elektroniskās tirdzniecības sistēmas

Tirdzniecības platforma PNB TWS (ASV un Eiropa)

Minimālā ieguldījuma summa                    5000 USD

Valsts Komisija Minimālā komisijā par darījumu
ASV (akcijas un ETF)*    
- apgrozījums līdz 100 000 akcijām/ETF mēnesī 0,02 USD par akciju/ETF 15 USD
- apgrozījums no 100 000 līdz 300 000 akcijām/ETF mēnesī** 0,015 USD par akciju/ETF 15 USD
- apgrozījums no 300 000 līdz 3 000 000 akcijām/ETF mēnesī** 0,01 USD par akciju/ETF 15 USD
- apgrozījums virs 3 000 000 akcijām/ETF mēnesī** 0,007 USD par akciju/ETF 15 USD
Kanāda (akcijas) *    
- apgrozījums līdz 100 000 akcijām mēnesī 0,025 CAD par akciju 15 CAD
- apgrozījums no 100 000 līdz 300 000 akcijām mēnesī** 0,02 CAD par akciju 15 CAD
- apgrozījums no 300 000 līdz 3 000 000 akcijām mēnesī** 0,015 CAD par akciju 15 CAD
- apgrozījums virs 3 000 000 akcijām mēnesī** 0,01 CAD par akciju 15 CAD
Eiropa (akcijas)*:    
- Vācija/Francija/Nīderlande/Beļģija/Itālija 0,25% no darījuma summas 20 EUR
- Lielbritānija (LSE, IOB) 0,25% no darījuma summas 15 GBP/25 USD
- Šveice 0,25% no darījuma summas 25 CHF
- Norvēģija 0,25% no darījuma summas 150 NOK
- Zviedrija 0,25% no darījuma summas 150 SEK
ASV (obligācijas)* 0,045% no nomināla summas 25 USD
Eiropa (obligācijas)* 0,045% no nomināla summas 20 EUR
ASV (fjūčeri un opcijas)    
- Fjūčeri    
- apgrozījums līdz 1 000 kontraktiem mēnesī*** 12,5 USD par kontraktu -
- apgrozījums no 1 000 līdz 10 000 kontraktiem mēnesī*** 10,0 USD par kontraktu -
- apgrozījums virs 10 000 kontraktiem mēnesī*** 7,5 USD par kontraktu -
- CFE Bitcoin (GXBT) 20,0 USD par kontraktu -
- CME Bitcoin (BRR) 30,0 USD par kontraktu -
- Opcijas uz fjūčeriem**** 12,5 USD par kontraktu -
- Opcijas uz akcijām**** 2,5 USD par kontraktu 20 USD

 

* Norādītās komisijas sevī neietver biržas un citas komisijas, kas radušās, izpildot klienta rīkojumus; šīs komisijas klients maksā atsevišķi. Eiropas FTN (Finanšu Transakcijas Nodokli) 0,2% apmērā no darījuma summas un/vai Lielbritānijas ZN (Zīmognodevu) 0,5% apmērā no darījuma summas klients arī apmaksā atsevišķi. Norādītie nodokļi tiek piemēroti tikai akciju/ADR (Amerikas depozitāro sertifikātu) pirkšanai. Klients papildus maksā trešo personu komisiju par darījumiem ar Amerikas depozitārajiem sertifikātiem (ADR): 0,01 USD - 0,03 USD par akciju (parasti tiek ieturēta no izmaksājamām dividendēm).

** Progresīva komisijas likme no apgrozījuma tiek piemērota, balstoties uz ikmēneša kopējo tirdzniecības apmēru. Ja, piemēram, tika veikti darījumi par 600 000 akcijām mēnesī, komisija sastādīs: 0,02 USD par akciju attiecībā uz 100 000 akcijām; 0,015 USD par akciju – attiecībā uz 200 000 akcijām un 0,01 USD par akciju – attiecībā uz 300 000 akcijām.

*** Progresīva komisijas likme no apgrozījuma tiek piemērota, balstoties uz ikmēneša kopējo tirdzniecības apmēru. Ja piemēram, tika veikti darījumi par 15 000 fjūčeriem mēnesī, komisija sastādīs: 12,5 USD par kontraktu attiecībā uz 1 000 fjūčeriem; 10 USD par kontraktu attiecībā uz nākamiem 9 000 fjūčeriem un 7,5 USD par kontraktu attiecībā uz pēdējiem 5 000 fjūčeriem.

**** Atsevišķi tiek ieturēta komisija par opciju ordera atcelšanu un izmaiņām – 0,01 USD par kontraktu.

 

Mēneša maksa par tirdzniecības platformu PNB TWS *
ja no konta ieturētas komisijas vairāk nekā 100 USD apmērā (mēnesī) - bezmaksas
ja aktīvi kontā pārsniedz 100 000 USD - bezmaksas
ja no konta ieturētas komisijas mazāk nekā 100 USD apmērā (mēnesī) - 20 USD
* pirmie 3 mēneši – bezmaksas

 

Reālā laika cenas PNB TWS Fiziskās personas Juridiskās personas un profesionālie klienti
US Securities & Commodities Non-Professional Bundle * 10 USD nav pieejams
AMEX + NASDAQ Level I + NYSE level I 10 USD nav pieejams
AMEX  10 USD 24 USD
NASDAQ Level I 10 USD 23 USD
NYSE Level I 10 USD 50 USD
ArcaBook Equities 10 USD 40 USD
ArcaBook Options 10 USD 60 USD
CBOE Futures Exchange Level I 3 USD 7,50 USD
NASDAQ TotalView 15 USD 76 USD
NYSE Open Book Real Time 25 USD 60 USD
OTC Markets Level I (Previously listed as PINK) 3 USD 24 USD
Montreal Exchange Level I 6 CAD bezmaksas
Montreal Exchange Level II 9 CAD bezmaksas
Toronto Stock Exchange Level I Professional nav pieejams 67 CAD
Citas biržas (ASV, Eiropa) pēc pieprasījuma pēc pieprasījuma

 

* Klientiem, kas samaksājuši ikmēneša komisijās vairāk nekā 150 USD - bezmaksas. US Securities and Commodities Bundle Non-professional Level 1 iekļauj tirgus cenas akcijām, fjūčeriem šādās biržās: AMEX, CBOT, CME (Globex), NYSE, un NASDAQ.

 

Naudas izņemšana no tirdzniecības platformas PNB TWS konta

Valūta Komisija
USD 10
CAD 12
CHF 11
EUR 8
GBP 7
Citas valūtas pēc pieprasījuma

 

 

Tirdzniecības platforma PNB QUIK (Krievijas un Ārvalstu tirgus)

Minimālā ieguldījuma summa                    5000 USD

Birža / Instruments Komisija Minimālā komisija
Maskavas birža (akcijas/obligācijas/OFZ) *    
   - mēneša apgrozījums līdz 15 000 000 RUB 0,15% no darījuma summas -
   - mēneša apgrozījums no 15 000 000 līdz 30 000 000 RUB 0,12% no darījuma summas -
   - mēneša apgrozījums virs 30 000 000 RUB 0,08% no darījuma summas -
FORTS (fjūčeri/opcijas) * 8 RUB par kontraktu -
Akcijas (AMEX, NYSE, NASDAQ) 0.02 USD par akciju/ETF 25 USD
Akcijas (LSE, IOB) 0.25% no darījuma summas 15 GBP/25 USD
Fjūčeri (CME, ICE, CBOT, CBOE) 12.50 USD par kontraktu -
Fjūčeri (CME, ICE, CBOT, CBOE) mēneša apgrozījums virs 1 000 kontaktu 10.00 USD par kontraktu -

 

* Norādītās komisijas sevī neietver biržas un citas komisijas, kas radušās, izpildot klienta rīkojumus; šīs komisijas klients maksā atsevišķi.Mēneša maksa par tirdzniecības platformu PNB QUIK:
MICEX un FORTS - vairāk nekā 5 darījumi mēnesī - bezmaksas
MICEX un FORTS - ja nav veikti darījumi - 300 RUB
Ārvalstu tirgi – 50 USD

Naudas izņemšana no tirdzniecības platformas PNB QUIK konta:
RUB - 300 RUB
USD - 25 USD

Naudas ieskaitīšana tirdzniecības platformas PNB QUIK kontā - bezmaksas

 

 

 

Tirdzniecības platforma PNB Trade (valūtas operācijas, izmantojot InternetBanka)

Pakalpojuma veids Komisija
Bezskaidras valūtas pirkšana un pārdošana, tai skaitā maržinālajos kontos, platformā PNB Trade Nav komisiju par darījumiem*
Mēneša maksa par platformu PNB Trade bezmaksas
Naudas ieskaitīšana platformas PNB Trade kontā bezmaksas
Naudas pārskaitīšana no platformas PNB Trade konta bezmaksas

 

* Darījumi tiek veikti par PNB Bankas kotētām tirgus cenām (t.i. par cenām, kuras dominē noteiktā laikā tirgū un par kurām PNB Banka ir iespēja veikt darījumus ar saviem kontrahentiem ar noteiktu finanšu instrumentu ierobežotu apjomu). Rīkojumu izpildes vieta - PNB Banka.

 

 

Platforma PNB MetaTrader (maržinālās valūtas operācijas)

Minimālā summa darījumu veikšanai (minimālais Drošības depozīts) - 1000 EUR (vai ekvivalents USD)*
* PNB Bankai ir tiesības (bet nav pienākuma) pieņemt kā Drošības depozītu arī mazāku summu.

Pakalpojuma veids Komisija
Maržinālās valūtas operācijas platformā PNB MetaTrader Nav komisiju par darījumiem**
Mēneša maksa par platformu PNB MetaTrader bezmaksas
Naudas ieskaitīšana platformas PNB MetaTrader kontā bezmaksas***
Naudas pārskaitīšana no platformas PNB MetaTrader konta - pārskaitījumi PNB Bankas ietvaros - bezmaksas
- pārskaitījumi uz kontu citā bankā - saskaņā ar PNB Bankas tarifiem maksājumu veikšanai

 

** Darījumi tiek veikti par PNB Bankas kotētām tirgus cenām (t.i. par cenām, kuras dominē noteiktā laikā tirgū un par kurām PNB Banka ir iespēja veikt darījumus ar saviem kontrahentiem ar noteiktu finanšu instrumentu ierobežotu apjomu). Rīkojumu izpildes vieta - PNB Banka.
*** Norādītā komisija sevī neietver komisiju, ko var ieturēt banka, no kuras tiek veikts pārskaitījums.