Pakalpojumu veids Tarifs
1. Bankas izdotās garantijas  
    - garantijas noformēšana un izsniegšana

- ja garantija tiek nodrošināta ar Finanšu ķīlu PNB Bankā - 150 EUR

- ja garantija tiek nodrošināta ar citu ķīlu - pēc vienošanās

    - komisija par garantijas izmantošanu

- ja garantija tiek nodrošināta ar Finanšu ķīlu PNB Bankā - 1 % gadā, min. 100 EUR par pilnu vai nepilnu mēnesi (summām līdz 5000 EUR - min. 75 EUR)

- ja garantija tiek nodrošināta ar citu ķīlu - pēc vienošanās

    - garantijas nosacījumu maiņa 100 EUR (par katru izmaiņu)
    - garantijas atsaukšana 100 EUR
    - komisija par avansa atmaksas garantijas administrēšanu 100 EUR
    - Beneficiāra pretenziju izskatīšana 0,2 % no prasības summas (min. 150 EUR)
2. Garantijas, kas ir saņemtas par labu klientam  
    - paziņošana bez bankas atbildības 0,2% no garantijas summas (min. 300 EUR, max. 3000 EUR)
    - Maksājuma prasības apstrāde 0,2 % no prasības summas (min. 150 EUR)
3. Konsultācija 100 EUR stundā, t.sk. PVN
4. Citi pakalpojumi  
    - garantijas vai apliecinājuma vēstules parauga sagatavošana un saskaņošana 100 EUR
    - apliecinājuma vēstules izsniegšana

- ja apliecinājuma vēstule tiek nodrošināta ar Finanšu ķīlu PNB Bankā – 1 % gadā, min. 100 EUR par pilnu vai nepilnu mēnesi (summām līdz 5000 EUR – min. 75 EUR)

- ja apliecinājuma vēstule tiek nodrošināta ar citu ķīlu – pēc vienošanās

    - kurjerpasta pakalpojumi pēc faktiskām izmaksām, bet ne mazāk kā 50 EUR
    - faksa nosūtīšana 5 EUR (par 1 lpp.)
    - izziņas par dokumentārām operācijām, t.sk. no bankas arhīva, pēc auditoru pieprasījumiem u.c. 50 EUR t.sk. PVN (par katru izziņu)
    - SWIFT 25 EUR t.sk. PVN (par katru ziņojumu)