Internetbanka - tabula

Pakalpojumu veids Tarifs
1. Pieslēgšana sistēmai bezmaksas
2. Abonēšanas maksa par sistēmas izmantošanu (mēnesī) bezmaksas
3. DigiPass ierīces izsniegšana, izmantošana un aizvietošana  
        - DigiPass GO3 EUR 10 
        - DigiPass 270 EUR 50 
4. DigiPass ierīces atbloķēšana Klientu apkalpošanas vietā EUR 10 
5. DigiPass ierīces atbloķēšana attālināti EUR 5 
6. DigiPass aizvietošana, ja konstatēts ierīces tehniskais defekts bezmaksas
7. SMS-PIN (noformēšana un lietošana) bezmaksas
8. Google Authenticator pieslēgšana un lietošana bezmaksas
9.  Apkalpošanas maksa par katru klienta DigiPass ierīci (izņemot vienu DigiPass ierīci, kas izsniegta Klienta komplekta ietvaros) EUR 2 mēnesī
10.  DigiPass limita maiņa vai paraksta tiesību pielāgošana uzņēmuma vajadzībām EUR 7
11. Komisija par vienu noformētu caur Internetbanku maksājuma uzdevuma drukāšanu (tikai juridiskām personām) EUR 1