Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas

Pakalpojumu veids Cirrus/Maestro Mastercard® Gold Mastercard® Platinum
1. Maksa par kartes lietošanu mēnesī 1,20 EUR 6 EUR 18 EUR
2. Maksa par papildu kartes lietošanu mēnesī 1,20 EUR 6 EUR 18 EUR
3. Maksa par pirkumiem
- Latvijā un ārzemēs bezmaksas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma min. 2 EUR
4. Maksa par skaidras naudas izņemšanu
- PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) 0,2%, min. 2 EUR 1%, min. 2 EUR
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti
- EUR 0,2%, min. 2 EUR
- USD 0,4%
- PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti saskaņā ar Tarifiem par operācijām ar skaidru naudu
- citā bankā un citu banku bankomātos 2%, min. 3 EUR
5. Komisijas maksa par kartes ārpuskārtas apmaiņu 14,23 EUR
6. Kredīts (% no izvietota depozīta) - pēc vienošanās
7. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) 20 EUR
8. Maksa par pārskata nosūtīšanu pa pastu 1,42 EUR
9. Vienreizēja maksa par multivalūtu kartes konta atvēršanu 7,11 EUR
10. Maksa par dalību Priority Pass programmā - bezmaksas
11. Maksa par Priority Pass kartes ārpuskārtas apmaiņu - 21,34 EUR
12. Maksa par vienu vizīti vienam cilvēkam Priority Pass Lounge (atpūtas zonā) lidostā - 27 USD
13. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu bankomātos 0,28 EUR
14. Valūtas konvertācijas uzcenojums * 2,5%
15. Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
16. Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
17. Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
 
Šie tarifi tiek piemēroti arī komersantiem, individuālā darba veicējiem un individuāli praktizējošām personām.
 
* Valūtas konvertācijas uzcenojums tiek piemērots darījumiem ar karti gadījumos, ja darījuma valūta atšķiras no kartes konta valūtas, no kura tiek norakstīti līdzekļi.
1 Nauda summas virs USD 15 000 vai EUR 10 000 vai tā ekvivalents citās valūtās (izņemot USD) jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 15:00 jebkurā Bankas klientu apkalpošanas centrā vai izmantojot Kontaktu centru vai internetbanku InternetBanka.
 

Sākot ar 2016. gada 1. jūliju netiek izsniegtas VISA sistēmas kartes.

 

Pakalpojumu veids VISA Electron / Maestro VISA Business VISA Gold VISA Platinum
1. Maksa par kartes lietošanu mēnesī 1,20 EUR 3 EUR 6 EUR 18 EUR
2. Maksa par papildu kartes lietošanu mēnesī 1,20 EUR 3 EUR 6 EUR 18 EUR
3. Maksa par pirkumiem
- Latvijā un ārzemēs bezmaksas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma (min. 2 EUR)
4. Maksa par skaidras naudas izņemšanu
- PNB Bankas bankomātos EUR (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) 0,2% (min. 2 EUR) 1%, min. 2 EUR
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti
- EUR 0,2% (min. 2 EUR)
- USD 0,4%
- PNB Bankaā no kartes konta, neizmantojot karti saskaņā ar Tarifiem par operācijām ar skaidru naudu
- citā bankā un citu banku bankomātos 2%, min. 3 EUR
5. Komisijas maksa par kartes ārpuskārtas apmaiņu 14,23 EUR 14,23 EUR 14,23 EUR 14,23 EUR
6. Kredīts (% no izvietota depozīta) - pēc vienošanās
7. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) 20 EUR
8. Maksa par pārskata nosūtīšanu pa pastu 1,42 EUR
9. Vienreizēja maksa par multivalūtu kartes konta atvēršanu 7,11 EUR
10. Maksa par dalību Priority Pass programmā - bezmaksas
11. Maksa par Priority Pass kartes ārpuskārtas apmaiņu - 21,34 EUR
12. Maksa par vienu vizīti vienam cilvēkam Priority Pass Lounge (atpūtas zonā) lidostā - 27 USD
13. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos 0,28 EUR
14. Valūtas konvertācijas uzcenojums * 2,5%
15. Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
16. Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
17. Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
 
Šie tarifi tiek piemēroti arī komersantiem, individuālā darba veicējiem un individuāli praktizējošām personām.
 
1 Nauda summas virs USD 15 000 vai EUR 10 000 vai tā ekvivalents citās valūtās (izņemot USD) jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 15:00 jebkurā Bankas klientu apkalpošanas centrā vai izmantojot Kontaktu centru vai internetbanku InternetBanka.
* Valūtas konvertācijas uzcenojums tiek piemērots darījumiem ar karti gadījumos, ja darījuma valūta atšķiras no kartes konta valūtas, no kura tiek norakstīti līdzekļi.