Pakalpojumu veids Tarifs
Start-up komplekts

– multivalūtu norēķinu konta atvēršana un apkalpošana
– vienas Mastercard norēķinu kartes izsniegšana un lietošana
– PNB Internetbankas pieslēgšana un lietošana
– PNB Internetbankas autentifikācijas ierīces DigiPass Go-3 izsniegšana vai SMS-PIN noformēšana (vienam lietotājam)
– 10 pārskaitījumi mēnesī (SEPA pārskaitījumi - EUR valūtā, EEZ ietvaros) PNB Internetbankā
– neierobežots skaits pārskaitījumu PNB Internetbankā Bankas ietvaros
– DigiPasa limita maiņa vai paraksta tiesību pielāgošana uzņēmuma vajadzībām (komplektā iekļauta pakalpojuma izmantošana vienu reizi)
 
- noformēšana bez maksas
- lietošana (pirmos 6 mēnešus) bez maksas
- lietošana (sākot ar 7.mēnesi) 7 EUR mēnesī
Biznesa komplekts

– trīs multivalūtu norēķinu kontu atvēršana un apkalpošana (pamatvalūta EUR, papildus valūta pēc klienta izvēles)
– vienas Mastercard Business norēķinu kartes izsniegšana un lietošana (pamatvalūta EUR, papildus valūtas GBP, RUB vai USD)
– neierobežots skaits pārskaitījumu PNB Internetbankā Bankas ietvaros
– 30 (trīsdesmit) pārskaitījumi mēnesī (SEPA pārskaitījumi - EUR valūtā, EEZ ietvaros) PNB Internetbankā
– divu Mastercard GOLD norēķinu karšu izsniegšana un lietošana (privātpersonai, LR rezidentam) (3 mēnešus bez maksas, sākot ar 4.mēnesi tiek ieturēta standarta komisija) (pamatvalūta EUR, papildus valūtas GBP, RUB vai USD)
– PNB Internetbankas pieslēgšana un lietošana
– PNB Internetbankas autentifikācijas ierīces DigiPass Go-3 izsniegšana vai SMS-PIN noformēšana (vienam lietotājam bez maksas)
– DigiPasa limita maiņa vai paraksta tiesību pielāgošana uzņēmuma vajadzībām (komplektā iekļauta pakalpojuma izmantošana vienu reizi)
 
- noformēšana 15 EUR
- lietošana 15 EUR mēnesī