Kredīti uzņēmumiem

Pakalpojuma veids Tarifs
1. Dokumentu izskatīšana kredīta izsniegšanai Individuāli, min 50.00 EUR
2. Kredīta (tai skaitā overdrafta) noformēšana un izsniegšana vai līguma termiņa pagarināšana 1% no kredīta summas min 50.00 EUR
3. Kredīta summas palielināšana 1% no papildus izsniedzamās kredīta summas (min 50.00 EUR)
4. Izmaiņas Kredīta un Ķīlas līguma nosacījumos, kas neattiecas uz kredīta summas izmaiņām vai atmaksas termiņa pagarināšanu 0.5% no kredīta summas (min 50.00 EUR)
5. Pārkreditēšanas dokumentu noformēšana Līdz 2% no pirmstermiņa atmaksātās kredīta summas min (700.00 EUR)
6. Aizņēmēja iesnieguma izskatīšana, t.sk. par atļauju izmaksāt dividendes, saņemt kredītu citā kredītiestādē vai sabiedrībā utml. 0.05% no kredīta summas min 50.00 EUR
7. Komisija par kredītresursu rezervēšanu 2% gadā no neizsniegtās kredīta summas
8. Juridiskā palīdzība, t.sk. dokumentu sagatavošana iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā un/vai UR Komercķīlu reģistrā (par katru dokumentu) 25.00 EUR (ieskaitot PVN 21%)
9. Dokumentu iesniegšana un saņemšana no Zemesgrāmatu nodaļas 60.00 EUR (ieskaitot PVN 21%)
10. Dokumentu iesniegšana Komercķīlu reģistrā klātienē 60.00 EUR (ieskaitot PVN 21%)
11. Komisija par komercķīlas dzēšanu klientiem, kas ir pilnībā atmaksājuši aizdevumu automašīnas iegādei 60.00 EUR (ieskaitot PVN 21%)
12. Ieķīlātā īpašuma nomas līguma saskaņošana un Bankas rakstiskas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana 0.5%-2% no aizdevuma summas (min 30.00 EUR)
13. Bankas piekrišanas sagatavošana un izsniegšana pēc Klienta pieprasījuma 0.5% no aizdevuma summas min 30.00 EUR
14. Bankas pilnvarojuma sagatavošana un izsniegšana pēc Klienta pieprasījuma 30.00 EUR
15. Kredīta ķīlas sastāva izmaiņas 0.2% no ķīlas summas, kas tiek izslēgta no ķīlas sastāva (min 30.00)
16. Bankas speciālista ķīlas novērtējums Individuāli, min 50.00 EUR par 1 objektu