Maksājumi eiro valūtā EEZ ietvaros

Komisijas veids: SHA
Saņēmēja kontam jābūt IBAN formātā
Saņēmēja bankām jābūt norādīts SWIFT/BIC kods. Pretējā gadījumā saņēmēja banka un starpniekbanka var ieturēt papildus komisijas.
Eiropas Ekonomikas zonas valstis: Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un 28 ES valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.
 
Pārveduma tips PNB Bankas komisijas
Standarta pārvedums EUR (papīra veidā):
- tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (T), ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 13:00 (Latvijas laiks)
- tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas (T+1), ja maksājuma uzdevums saņemts pēc 13:00 (Latvijas laiks)
 
EUR 3.00 
Standarta pārvedums EUR citā bankā (elektroniskā veidā):
- tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (T), ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 13:00 (Latvijas laiks)
- tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas (T+1), ja maksājuma uzdevums saņemts pēc 13:00 (Latvijas laiks)
 
EUR 0.36 
Ekspress EUR pārvedums uz citu banku

(tiek veikts ārpuskārtas, maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (T), ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 16:00 (Latvijas laiks))
- PNB Internetbankā EUR 14 
- klientu apkalpošanas vietā EUR 18 

 

Maksājumi eiro valūtā ārpus EEZ

 
Pārveduma veids Vieta Komisijas izdevumus sedz PNB Bankas komisija Iespējamā papildkomisija
Standarta pārvedums tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+1) Internetbankā Saņēmējs 12 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 21 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Klientu apkalpošanas vietā Saņēmējs 13 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 22 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Steidzamais pārvedums tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) Internetbankā Saņēmējs 16 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 26 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Klientu apkalpošanas vietā Saņēmējs 17 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 27 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 12:00 (Latvijas laiks)
Ekspress pārvedums tiek veikts ārpuskārtas, maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) Internetbankā Saņēmējs 28 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 35 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Klientu apkalpošanas vietā Saņēmējs 29 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 36 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 16:00 (Latvijas laiks)
* Iespējamas papildkomisijas pārvedumiem gadījumā, ja korespondentbankas komisijas sedz maksātājs
 
 

Papildus pakalpojumi

 

Pakalpojumu veids Komisija
1. Maksājuma jebkurā valūtā bankas ietvaros, uz citām bankām Latvijā meklēšana vai atsaukuma pieprasījuma nosūtīšana, vai izmainīšana, rekvizītu maiņa 20.00 EUR + faktiskās izmaksas
2. Maksājuma jebkurā valūtā uz citām bankām ārpus Latvijas meklēšana vai atsaukuma pieprasījuma nosūtīšana, vai izmainīšana, rekvizītu maiņa 60.00 EUR + faktiskās izmaksas
3. Ienākošo līdzekļu, kas nav paredzēti klientu pārskaitījumiem, ieskaitīšana PNB Bankas kor. kontos 15 EUR
4. Ienākošā pārskaitījuma atgriešana 20 EUR + faktiskas izmaksas
5. Ienākoša pārskaitījuma rekvizītu noskaidrošana (maksa tiks ieturēta naudas līdzekļu ieskaitīšanas brīdī klienta kontā) 15 EUR + faktiskas izmaksas
6. Komisija par maksājuma atbilstības riska pārbaudi
Maksa tiek ieturēta par neplānotu padziļinātu ienākošo/ izejošo pārskaitījumu maksātāju vai saņēmēju izpēti, tajā skaitā par informācijas sagatavošanu
un apkopošanu pēc pārskaitījuma izpildes procesā iesaistīto dalībnieku pieprasījuma: korespondentbankas, saņēmējbankas vai starpniekbankas.
100 EUR
7. Papildus komisija par izejoša pārskaitījuma veikšanu juridiskai personai (jebkurā valūtā), izņemot iekšbankas maksājumus
Komisija piemērojama, ja pārskaitījuma saņēmēja-juridiskās personas reģistrācijas valsts normatīvie akti neparedz pienākumu juridiskai personai sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību
200 EUR par pārskaitījumu
8. Papildus komisija par ienākoša pārskaitījumu summas ieskaitīšanu Klienta kontā (jebkurā valūtā) no juridiskas personas, izņemot iekšbankas maksājumus
Komisija piemērojama, ja pārskaitījuma nosūtītāja-juridiskās personas reģistrācijas valsts normatīvie akti neparedz pienākumu juridiskai personai sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību
200 EUR par pārskaitījumu